Mastersprogram i International Development and Humanitarian Emergencies

Stipendiat
Leo Biko Podov Halbert

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Syftet med utbildningen är att fördjupa min kunskap om internationellt bistånd och fredsinsatser. Ett konkret resultat av programmet är den Mastersuppsats jag kommer att producera under handledning. Min ambition är att i uppsatsen undersöka kopplingen mellan klimatsäkerhet, livsmedelsosäkerhet och konflikt i den så kallade torra korridoren i Centralamerika. Mer specifikt ämnar jag fokusera på operationaliseringen av tidiga varningssystem och föregripande humanitära insatser i regionen.

Uppdatering
Masterprogram i internationell utveckling och humanitära kriser vid London School of Economics and Political Science (LSE).

Syftet med utbildningen är att fördjupa min kunskap om internationellt utvecklingssamarbete samt freds- och humanitära insatser. I min masteruppsats ämnar jag undersöka kopplingen mellan klimatsäkerhet, livsmedelsosäkerhet och konflikt i den så kallade torra korridoren i Centralamerika med särskilt fokus på operationaliseringen av tidiga varningssystem och föregripande humanitära insatser i regionen. Detta är relevant då klimatförändringar både förvärrar naturkatastrofer och agerar som en riskmultiplikator som komplicerar och förlänger konfliktsituationer och driver humanitära behov. Samtidigt är naturkatastrofer och extremväder något som, i takt med teknologiska framsteg, i allt högre grad kan förutses. Målet är således att undersöka innovativa humanitära lösningar som dessa teknologiska framsteg möjliggör och potentiell implementering i den torra korridoren.

Tillbaka