Utbytesstudier gällande japansk syn på internationella relationer, internationell lag samt freds-och konfliktkunskap.

Stipendiat
Moe Duke-Bergman

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Jag har blivit utvald som utbytesstudent från Institutionen för Asien-och Mellanösternstudier vid Stockholms universitet till Chuo University. Där kommer jag mellan sept–jan att studera den japanska synen på internationell lag, mänskliga rättigheter och humanitär hjälp, vilket kommer att bli del av min kandidatuppsats gällande det japanska säkerhetsfördraget med USA, det sk. Anpo. Utöver detta ämnar jag under augusti på plats samla grundläggande information till denna.

Uppdatering
Den 21-åriga Moe Duke-Bergman från Stockholm har tilldelats ett stipendium på 15 000 kr ur Olof Palmes minnesfond. Det har hon fått för att kunna genomföra en utbytestermin vid det prestigefulla Chuo University i Japan. Där ska hon under ett halvårs tid undersöka den japanska synen på och förhållningssättet till internationell lag, mänskliga rättigheter och humanitär hjälp.
–I det hastigt förändrade politiska klimatet i världen, är Japan intressant att studera. Landet ligger inklämt mellan flera stormakter som aggressivt försöker positionera sig mot varandra just nu: Ryssland, Kina och USA. Ytterligare ett orosmoment för Japan är Nordkorea med sina kärnvapen, säger Moe Duke-Bergman.
-Jag är mycket tacksam för stipendiet från Olof Palmes minnesfond, eftersom det gör att jag kan koncentrera mig på mina studier utan att oroa mig alltför mycket för ekonomin.
Förutom att ta kurser vid universitetet, kommer hon att intervjua forskare och politiker om det så kallade Anpo, säkerhetsfördraget mellan USA och Japan samt på plats samla information om detta. Hennes research är tänkt att så småningom utmynna i en kandidatuppsats om Anpos historia och framtid.

Slutrapport
Stipendierapport

Tack vare bidraget från Olof Palmes minnesfond har jag haft möjligheten att genomföra en utbytestermin vid Chuo University i Tokyo, Japan. Där har jag studerat den japanska synen på – och förhållningssättet till – internationell lag, mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet samt humanitär hjälp. Jag har även kunnat söka kontakt med forskare och politiker aktiva inom dessa områden.

Studierna vid universitet har gått bra och resulterat i goda betyg. Lektionerna har breddat min förståelse för den japanska hållningen på de områden jag är intresserad av. Faktum är att de till och med har varit mer givande än jag trodde att de skulle bli.
Det enda problemet jag stötte på under terminen var att det tog längre tid än jag hade beräknat för att få kontakt med de människor jag ville intervjua.

Istället fokuserade jag på att – bland annat med hjälp från mina lärare vid Chuo University – använda de resurser som fanns vid universitetets bibliotek och arkiv, men även vid National Diet Library i Tokyo (nationalbiblioteket). I och med detta har jag i nuläget tillräckligt med material för min kandidatuppsats.

Min utbytestermin har breddat min insikt i hur Japan som land agerar i den internationella miljön – och vilka bevekelsegrunder landet har för sitt agerande. Utöver detta har jag även fått en insyn i den japanska synen på demokrati och yttrandefrihet – men även sådana faktorer som kvinnors rättigheter i samhället. Nu när jag är tillbaka i Sverige, skriver jag på min kandidatuppsats om de politiska turerna kring artikel 9 i landets konstitution – den som brukar kallas ”fredsparagrafen” – och den amerikansk-japanska säkerhetsalliansen (Anpo). Min uppsats kommer att bli klar denna termin, varefter jag kommer att fortsätta mina studier gällande Japans utrikespolitik och säkerheten i regionen. Detta tror jag fortsatt kommer att vara ett aktuellt ämne i framtiden, i synnerhet med Kinas och Nordkoreas ökad aggressiva beteende i Japans närområde.

Tillbaka