Utbytesstudier gällande japansk syn på internationella relationer, internationell lag samt freds-och konfliktkunskap.

Stipendiat
Moe Duke-Bergman

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Jag har blivit utvald som utbytesstudent från Institutionen för Asien-och Mellanösternstudier vid Stockholms universitet till Chuo University. Där kommer jag mellan sept–jan att studera den japanska synen på internationell lag, mänskliga rättigheter och humanitär hjälp, vilket kommer att bli del av min kandidatuppsats gällande det japanska säkerhetsfördraget med USA, det sk. Anpo. Utöver detta ämnar jag under augusti på plats samla grundläggande information till denna.

Uppdatering
Den 21-åriga Moe Duke-Bergman från Stockholm har tilldelats ett stipendium på 15 000 kr ur Olof Palmes minnesfond. Det har hon fått för att kunna genomföra en utbytestermin vid det prestigefulla Chuo University i Japan. Där ska hon under ett halvårs tid undersöka den japanska synen på och förhållningssättet till internationell lag, mänskliga rättigheter och humanitär hjälp.
–I det hastigt förändrade politiska klimatet i världen, är Japan intressant att studera. Landet ligger inklämt mellan flera stormakter som aggressivt försöker positionera sig mot varandra just nu: Ryssland, Kina och USA. Ytterligare ett orosmoment för Japan är Nordkorea med sina kärnvapen, säger Moe Duke-Bergman.
-Jag är mycket tacksam för stipendiet från Olof Palmes minnesfond, eftersom det gör att jag kan koncentrera mig på mina studier utan att oroa mig alltför mycket för ekonomin.
Förutom att ta kurser vid universitetet, kommer hon att intervjua forskare och politiker om det så kallade Anpo, säkerhetsfördraget mellan USA och Japan samt på plats samla information om detta. Hennes research är tänkt att så småningom utmynna i en kandidatuppsats om Anpos historia och framtid.

Tillbaka