Breaking boundaries, building bridges: LGBTI+

Stipendiat
Riksförbundet Sveriges 4H

Stipendiebelopp
19000 kr

Sammanfattning
Syftet med ansökan är att få större förståelse för HBTQi frågor och hur andra ungdomsorganisationer i Europa jobbar med detta. Rural Youth Europe bjuder in till deras höstevent "Rural Out Loud". På deras hemsida står det "The aim is that the participants gain knowledge of LGBTI+ inclusion and develop skills to facilitate respectful dialogue on the topic in rural communities and rural youth organisations." Detta vill 4H vara en del av och sprida ny kunskap internt. Målet är att 2 personer åker.

Uppdatering
Tack vare Olof Palmes Minnesfond kan Riksförbundet Sveriges 4H skicka två personer till ”Rural Out Loud”. Evenemanget anordnas av Rural Youth Europe, en international organisation för samarbete landsbygdsorganisationer för ungdomar. Syftet med evenemanget är att deltagarna får kunskap om HBTQi+ och utvecklar egna färdigheter för att underlätta en respektfull dialog om ämnet i landsbygdssamhället och landsbygdsundomsorganisationer. Detta är 4H glada att få vara en del av och sprida den ny kunskapen vidare internt.

Tillbaka