Breaking boundaries, building bridges: LGBTI+

Stipendiat
Riksförbundet Sveriges 4H

Stipendiebelopp
19000 kr

Sammanfattning
Syftet med ansökan är att få större förståelse för HBTQi frågor och hur andra ungdomsorganisationer i Europa jobbar med detta. Rural Youth Europe bjuder in till deras höstevent "Rural Out Loud". På deras hemsida står det "The aim is that the participants gain knowledge of LGBTI+ inclusion and develop skills to facilitate respectful dialogue on the topic in rural communities and rural youth organisations." Detta vill 4H vara en del av och sprida ny kunskap internt. Målet är att 2 personer åker.

Uppdatering
Tack vare Olof Palmes Minnesfond kan Riksförbundet Sveriges 4H skicka två personer till ”Rural Out Loud”. Evenemanget anordnas av Rural Youth Europe, en international organisation för samarbete landsbygdsorganisationer för ungdomar. Syftet med evenemanget är att deltagarna får kunskap om HBTQi+ och utvecklar egna färdigheter för att underlätta en respektfull dialog om ämnet i landsbygdssamhället och landsbygdsundomsorganisationer. Detta är 4H glada att få vara en del av och sprida den ny kunskapen vidare internt.

Slutrapport
Tack vare Olof Palmes Minnesfond kunde Riksförbundet Sveriges 4H skicka två personer till ”Rural Out Loud”. Evenemanget anordnades av Rural Youth Europe, en international organisation för samarbete landsbygdsorganisationer för ungdomar. Syftet med evenemanget var att deltagarna få kunskap om HBTQi+ och utvecklar egna färdigheter för att underlätta en respektfull dialog om ämnet i landsbygdssamhället och landsbygdsundomsorganisationer.

• Deltagande fick delta i en workshop om sociala medier och hur de kan använda det för att sprida information om våra organisationer.
• Under veckan fick de även delta på flera seminarier och workshops inom olika ämnen kring HBTQ+,däribland om terminologi, inkludering och microagressioner.
• De fick lära sig om RYE och andra medlemsorganisationer verksamhet runt om Europa, och hur stora skillnader det finns i arbetet med hbtq-frågor.

Deltagare fick upptäcka liknande utmaningar inom de olika organisationerna där de gemensamt kan arbeta för en bättre framtid. Trots att Sverige och Sveriges 4H har en bättre utgångspunkt än en del av de andra organisationerna så finns det mycket att arbeta med gällande inkludering och representation.

“Jag tar med mig hur vi som organisation kan förbättra oss för att välkomna och inkludera
fler.”-Sofia

“Man behöver ständigt vara medveten om och arbeta mot tex heteronormen och andra
binära normer som gör att hbtqi-personer känner sig exkluderade.”- Ella

Detta kommer efter projektet att spridas internt i hela 4H på olika sätt. Sofia och Ella har dokumenterat bilder och videoklipp som passar för sociala medier, nyhetsbrev och personalbrev. Utöver detta kommer de sprida sina nya kunskaper på 4Hs nationella konferens som anordnas varje år sista helgen i januari. Då bjuds alla medlemmar över 14 år in till en konferens med olika utbildningspass för att fördjupa sina kunskaper och utvecklas i sitt ledarskap. En av inriktningarna under 2023 är rasism och bemötande samt inkluderande språk där 4H kan jobba vidare med det som Sofia och Ella har lärt sig.

Vi tror också att dessa två deltagare från Sverige kan inspirera andra inom 4H att åka på utbyten. Det tycker vi är viktigt eftersom det finns mycket att lära av varandra, inom och utanför Sverige.

Tillbaka