Studieresa till Berlin och Sachsenhausen.

Stipendiat
Rutsborgsskolan Bjärred

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Syftet är att ge eleverna en ökad förståelse av förintelsen samt historisk
påverkan av andra världskriget. Med tanke på samhällets generella
utveckling är detta ett mycket viktigt ämne att föra vidare till framtida
generationer. Det går att läsa sig teoretiskt via litteratur, vilket vi gör under många årskurser, men det är helt annat att uppleva på plats, där det har hänt, där känslorna går att ta på med alla sina sinnen. Denna resa har vi i många år haft som avsikt att genomföra för ÅK9

Uppdatering
Rutsborgskolan i Bjärred har under många år lagt mycket fokus på antirasism, lyssnat på ögonvittnesskildringar
från koncentrationslägren, studerat andra världskriget och nazismen som fenomen. Ett viktigt avslut på sin skolgång, minne för livet, formande av unga vuxna, blir den resa till Berlin och Sachenhausen som elever och mentorer nu ska åka på.

Olof Palmes Minnesfond
Syftet med resan som kommer genomföras under hösten 2022 är att ge eleverna en ökad förståelse av förintelsen och den historiska påverkan av andra världskriget. Med tanke på samhällets generella utveckling, kriget i Ukraina osv är detta ett mycket viktigt ämne att föra vidare till framtida generationer. Det går att läsa sig till teoretiskt via litteratur men det är helt
annat att uppleva på plats, där det har hänt. Målet är att se och uppleva historien med sina egna sinnen. Eleverna har lagt mycket tid på att samla in pengar till denna studieresa, men helt avgörande för att resan kommer ske är det bidrag på 70 000 kr som Olof Palmes Minnesfond betalade ut pga det viktiga ämnet som 90 ungdomar ska få uppleva, och ta med sig erfarenheten av för resten av livet

Hur genomförs resan?
Eleverna har under högstadiet läst om andra världskriget och förintelsen. Innan studiebesöket
i Sachsenhausen kommer detta upprepas för att eleverna ska vara förberedda på sin upplevelse. Förhopningen är även en föreläsning hemma i Bjärred med föreläsning av Stefan Zablocki som kom till
Malmö 1945 som 15-åring. Han berättar om sina upplevelser av Treblinka
Och Auswitz, där han var instängd med sin mor och far.
Besök i Sachsenhausen genomförs med guidade turer med utbildad personal
vilket ger möjlighet att få svar direkt på frågeställningar som kommer
upp, tex det eleverna har hört Stefan berätta i föreläsningen, som då kan bli ännu mer verkligt för eleverna.

Eleverna kommer även besöka historiska platser i Berlin, där utbildade lärare inom
området förmedlar sin kunskap.

Efter hemkomst blir det viktigt att eleverna får bearbeta, diskutera och förklara de känslor som
resan har lett till. Eleverna kommer att använda sig av olika medier
(bild, film och eller skrift) för att synliggöra sina känslor, upplevelser och frågor som uppkommit.

Mentorerna kommer att sätta elevernas arbete i rätt tidsram och
omvärldsorientering för eleverna ska kunna ta ställning till
frågor som kopplas till nutid och förebyggande åtgärder om hur man kan
förhindra en upprepning.

Som avslutning är planen att det kommer genomföras en utställning på skolan om
koncentrationslägret Ravensbruck som de andra årskurserna får ta del av.

Vill ni veta mer? Kontakta Daniel Alvén rektor på skolan, eller mentor Jan van der Salm
Daniel.alven@interop.edu.lomma.se
Jan.vandersalm@edu.lomma.se

Tillbaka