Vandra i Förintelseöverlevarnas spår

Stipendiat
Västra Stenhagenskolan

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Vi har ett samarbete med Fredens hus som handlar om värdegrundsarbete där det tillslut mynnar ut i att eleverna diskuterar och lär sig om Förintelsen. Antonio från Fredens Hus har kontinuerligt workshops med klasserna under hela högstadiet och finalen i 9:an blir en studieresa till Krakow och Auschwitz. Övergripande tanken med aktiviteterna är att försöka väva ihop ett tillägg till skolans värdegrundsarbete och öka förståelsen, medvetenheten och förberedelsen för Förintelsens, dess framväxt.Uppdatering
För första gången genomför Västra Stenhagenskolan en storskalig satsning på studieresor till Förintelsens minnesplatser. Tillsammans med cirka 90 elever kommer skolan under läsåret 2022–2023 arbeta systematiskt runt frågor som rör Förintelsen, medmänsklighet, källkritik samt solidaritet och värdegrund. Dessutom kommer en studieresa till Polen och några av Förintelsens minnesplatser besökas och studeras. Arbetet kommer att göras tillsammans med föreningen Fredens Hus. Ett av målen är att ge eleverna verktyg att lära av Förintelsen för att på ett tydligare sätt bli aktiva demokratiska medborgare.

– Under 2019 deltog vår skola, Västra Stenhagenskolan, i projektet Vandra i Emerich Roths Fotspår. Vi fick otroligt bra respons när bland annat Förintelseöverlevaren Emerich Roth besökte skolan och vi kände att det var dags att ta tag i taktpinnen säger Christian Gerecht, förstelärare i SO på Västra Stenhagenskolan. Då genomslagskraften och intresset var så himla stort efter Emerich föreläsningen och Antonios Workshops valde jag att jobba vidare på egen hand. En väldigt viktig och givande uppgift som SO-lärare, fortsätter Christian.


Utbildning och workshopar

Hösten 2020 bestämde skolan att satsa på området och ett vidareprojekt skulle realiseras. Resultatet blev, I spåren av Förintelsen – Ett skolprojekt. Skolan beslutade sig att börja med årskurs 7. Samtliga elever utbildades genom två olika workshopprogram anordnade av föreningen Fredens Hus. Idag ett och ett halvt år senare har dessa elever [som gått ut årskurs åtta] deltagit i totalt i åtta olika workshopar som handlat om fördomar, intolerans samt propaganda och antirasism.

– Västra Stenhagenskolan har under flera år arbetat systematiskt med dessa frågor. I och med detta projekt får arbetet ett större djup och en tydlig plan för fortlevnad. säger Antonio Basala, pedagogisk ansvarig på föreningen Fredens Hus.

Spridningsaktiviteter

En central del i projektet blir de spridningsaktiviteter som kommer att genomföras efter studieresan. Samtliga elever som deltagit i projektet kommer på flera sätt få sprida lärdomar och erfarenheter av projektet. Dessa spridningsaktiviteter kommer genomföras både på specifika dagar och mot olika målgrupper som yngre elever på skolan, vuxna samt för lärare och annan personal på skolan.

För många av eleverna på skolan som bor i ett socioekonomiskt svagt område kan denna studieresa bli den första resan de någonsin gör i deras liv. Bidraget från Olof Palmes minnesfond kommer möjliggöra ett värdigt och fantastiskt slut på ett treårigt projekt som eleverna på Västra Stenhagenskolan arbetat länge och hårt med. Bidraget kommer till största del att användas för att boka resa och logi. I Krakow, Polen är det tänkt att vi bland annat kommer besöka Auschwitz-Birkenau, judiska kyrkogårdar samt vandra i de judiska kvarteren och besöka synagogor. Vårt långsiktiga mål med detta projekt är att vi ska kunna fortsätta även med kommande klasser i flera år framåt.

Samarbetet mellan Västra Stenhagenskolan och Fredens Hus har pågått sedan flera år tillbaka. Det både har och kommer intensifieras under kommande läsår.

Slutrapport
Under perioden juni 2022 – februari 2023 genomförde vi på Västra Stenhagenskolan i Uppsala med stöd från Olof Palmes minnesfond ett projekt som handlade om att arbeta inför och genomföra studieresor till Polen och några av Förintelsens minnesplatser. Det var första gången skolan hade möjlighet att genomför en studieresa med samtliga elever i en årskurs. Förutom att detta projekt varit lärorikt för samtliga elever som deltagit på olika sätt har projektet också mynnat ut i att ha stärkt skolans band och samarbete med lokala civilsamhället i Uppsala genom att bland annat samarbetat med Fredens Hus och personal på skolan har fått värdefull erfarenhet om hur en kan planera och genomföra studieresor till Förintelsens minnesplatser.
Vi har utbildat samtliga elever i årskurs 9 genom workshopar inför, under och efter resan. Dessutom uppmärksammade hela skolan Förintelsens minnesdagen 27 januari. Några av hållplarserna under studieresan var; Kazimierz (judiska kvarteren) i Krakow, vi tittade på delar av ghettomuren, besökte en judisk kyrkogård, fick gå in en synagoga, och hade en hel utbildningsdag i Oświęcim med besök på Auschwitz-Birkenau-museet. Vi har även bifogat programmet över dagarna, där en kan studera mer noggrant vilka platser som besökts.
Alla resor var väldigt uppskattade av eleverna och deltagande elever har skött sig väl och respektfullt inför uppdraget och temat Förintelsen och dess offer. Våra förväntningar infriades verkligen då elevernas respons och reflektioner efter resan var väldigt positiv och vi märkte att eleverna var berörda och påverkade av det de fått uppleva. Västra Stenhagen har sedan tidigare en lång tradition av att arbeta ämnesövergripande med dessa frågor. På skolan kommer arbetet med dessa frågor som rör Förintelsen, medmänsklighet, källkritik sam solidaritet och värdegrund fortsätta att fördjupas. Projektet har också medfört att lärare och annan personal på skolan fåt större kunskap av att planera och genomföra egna projekt och studieresor. Vi har från skolan beslutat att vi kommer att ha detta projekt som ett permanent inslag på skolan. I detta arbete kommer elever som gjort projektet och resan tidigare få komma och berätta om deras erfarenheter för elever som fortfarande har projektet och resan framför sig.

Tillbaka