Vandra i Förintelseöverlevarnas spår

Stipendiat
Västra Stenhagenskolan

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Vi har ett samarbete med Fredens hus som handlar om värdegrundsarbete där det tillslut mynnar ut i att eleverna diskuterar och lär sig om Förintelsen. Antonio från Fredens Hus har kontinuerligt workshops med klasserna under hela högstadiet och finalen i 9:an blir en studieresa till Krakow och Auschwitz. Övergripande tanken med aktiviteterna är att försöka väva ihop ett tillägg till skolans värdegrundsarbete och öka förståelsen, medvetenheten och förberedelsen för Förintelsens, dess framväxt.Uppdatering
För första gången genomför Västra Stenhagenskolan en storskalig satsning på studieresor till Förintelsens minnesplatser. Tillsammans med cirka 90 elever kommer skolan under läsåret 2022–2023 arbeta systematiskt runt frågor som rör Förintelsen, medmänsklighet, källkritik samt solidaritet och värdegrund. Dessutom kommer en studieresa till Polen och några av Förintelsens minnesplatser besökas och studeras. Arbetet kommer att göras tillsammans med föreningen Fredens Hus. Ett av målen är att ge eleverna verktyg att lära av Förintelsen för att på ett tydligare sätt bli aktiva demokratiska medborgare.

– Under 2019 deltog vår skola, Västra Stenhagenskolan, i projektet Vandra i Emerich Roths Fotspår. Vi fick otroligt bra respons när bland annat Förintelseöverlevaren Emerich Roth besökte skolan och vi kände att det var dags att ta tag i taktpinnen säger Christian Gerecht, förstelärare i SO på Västra Stenhagenskolan. Då genomslagskraften och intresset var så himla stort efter Emerich föreläsningen och Antonios Workshops valde jag att jobba vidare på egen hand. En väldigt viktig och givande uppgift som SO-lärare, fortsätter Christian.


Utbildning och workshopar

Hösten 2020 bestämde skolan att satsa på området och ett vidareprojekt skulle realiseras. Resultatet blev, I spåren av Förintelsen – Ett skolprojekt. Skolan beslutade sig att börja med årskurs 7. Samtliga elever utbildades genom två olika workshopprogram anordnade av föreningen Fredens Hus. Idag ett och ett halvt år senare har dessa elever [som gått ut årskurs åtta] deltagit i totalt i åtta olika workshopar som handlat om fördomar, intolerans samt propaganda och antirasism.

– Västra Stenhagenskolan har under flera år arbetat systematiskt med dessa frågor. I och med detta projekt får arbetet ett större djup och en tydlig plan för fortlevnad. säger Antonio Basala, pedagogisk ansvarig på föreningen Fredens Hus.

Spridningsaktiviteter

En central del i projektet blir de spridningsaktiviteter som kommer att genomföras efter studieresan. Samtliga elever som deltagit i projektet kommer på flera sätt få sprida lärdomar och erfarenheter av projektet. Dessa spridningsaktiviteter kommer genomföras både på specifika dagar och mot olika målgrupper som yngre elever på skolan, vuxna samt för lärare och annan personal på skolan.

För många av eleverna på skolan som bor i ett socioekonomiskt svagt område kan denna studieresa bli den första resan de någonsin gör i deras liv. Bidraget från Olof Palmes minnesfond kommer möjliggöra ett värdigt och fantastiskt slut på ett treårigt projekt som eleverna på Västra Stenhagenskolan arbetat länge och hårt med. Bidraget kommer till största del att användas för att boka resa och logi. I Krakow, Polen är det tänkt att vi bland annat kommer besöka Auschwitz-Birkenau, judiska kyrkogårdar samt vandra i de judiska kvarteren och besöka synagogor. Vårt långsiktiga mål med detta projekt är att vi ska kunna fortsätta även med kommande klasser i flera år framåt.

Samarbetet mellan Västra Stenhagenskolan och Fredens Hus har pågått sedan flera år tillbaka. Det både har och kommer intensifieras under kommande läsår.

Tillbaka