Förståelse i motverkan mot främlingsfientlighet och rasism.

Stipendiat
Sofiedalskolan Klass 8A (9A vid resan)

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Då skolans elever mestadels består av svenskfödda elever med 1-2 utlandsfödda elever/klass är förståelsen väldigt låg för andra kulturer och dess tankesätt.
SYFTET är att klass 8A (Vid resans tid 9A) ska påvisa för sig själva vad främlingsfientlighet och rasism kan åstadkomma och att som MÅL sprida denna kunskap vidare till andra klasserna i skolan.

Uppdatering
Sammanfattning och beskrivning av klassens projektidé
Sofiedalskolan ligger i ett litet samhälle (Valbo) strax utanför Gävle. Få elever på skolan har invandrarbakgrund vilket gör att de elever som går där har få kontakter med familjer från andra kulturer. Lärare på skolan har märkt att det bland många elever finns en bristande förståelse för andra kulturer och tankesätt. Skolan har i olika omgångar haft olika projekt som har syftat till att öka förståelsen för andra kulturer och motverka rasism och främlingsfientlighet. Under pandemin har projekt av olika slag inte varit så aktiva och vår erfarenhet visar att vi behöver fortsätta att arbeta aktivt med värdegrund med alla elever som kommer till vår skola.
Klass 9a har ända sedan starten på högstadiet visat intresse för att jobba aktivt med värdegrundsfrågor. De bestämde sig tidigt för att samla in pengar och försöka ta sig till Polen och Auschwitz, för att fördjupa sina kunskaper om Förintelsen. De är nyfikna på vad det är som gör att ett hat bland människor kan uppstå och sluta med ett folkmord som Förintelsen. De vill få mer kunskaper inom området och därefter sprida det vidare till övriga elever på skolan. Klassen vill medverka till att sprida kunskap om vad hat, diskriminering och rasism kan göra i ett samhälle. Efter resan kommer de att göra små informationsfilmer om Förintelsen och Auschwitz som ska visas för övriga elever på skolan samtidigt som eleverna i 9A håller i en föreläsning.
När klassen beviljades stipendiet från Olof Palmes minnesfond blev det klart att resan skulle kunna bli av. Under hösten och tidigt i vår kommer klassen att läsa mer om Mellankrigstiden, nazism och Förintelsen på lektionerna i historia. I samband med det kommer resan till Auschwitz att göras, troligen någon gång i februari-mars.

Tillbaka