Utbytesstudier i Utvecklingsstudier, Korea

Stipendiat
Amanda Stenberg

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Jag söker detta stipendium då jag i våras tilldelats en plats för en utbytestermin på Ewha Womans University i Seoul, Korea. Detta görs inom ramen för min akademiska utbildning, kandidatprogrammet i Utvecklingsstudier. Då jag strävar efter att få engagera mig och jobba inom fredsförebyggande arbete kommer detta utbyte generera ökad förståelse för internationella relationer samt bättre verktyg för att analysera omvärldens behov för fred och säkerhet.

Uppdatering
Under vårterminen kommer jag att flytta till Seoul i Sydkorea för att genomföra en utbytestermin på Ewha Womans University. Då jag studerar Utvecklingsstudier vid Lunds universitet med inriktning på statsvetenskap kommer jag att studera kurser inom ramen för både utvecklingsstudier och statsvetenskap. Innehållet i kurserna är fokuserade på internationella relationer i Östasien, politik och genus, förståelse av internationella konflikter, analyser av statliga och icke-statliga organisationer och politisk samt social transformation/förändring. Syftet med utbytesterminen i Seoul är att få nya perspektiv på hur utvecklingsarbete, internationella relationer och politik studeras vid ett utländskt universitet, i detta fall i Sydkorea. Genom att få ta del av en annan kultur i ett spännande land som Sydkorea och få träffa andra internationella och koreanska studenter kommer det att generera nya aspekter och lärdomar som jag kommer ha med mig för resten av livet, som syftar på att ge mig verktyg och insikter som kommer föra mig vidare i mitt akademiska och personliga mål i att bli en världsmedborgare som arbetar fredsförebyggande.

Jag kommer att bo på deras universitetscampus i korridor tillsammans med andra internationella studenter och terminen sträcker sig från början av mars till mitten på juni. På grund av de rådande omständigheterna kommer jag även att sitta i karantän i 10 dagar innan skolstart. Min avresa är planerad runt den 14e februari.

Slutrapport
Jag har studerat i Seoul på Ewha Womans University i fyra månader. Jag har studerat kurser i komparativ politik, offentlig diplomati, internationell offentlig styrning, amerikansk politik och grundkurs i internationell rätt. Det har varit otroligt lärorikt att få studera utomlands, och framför allt i Sydkorea. Det har varit annorlunda i själva studieupplägget i jämförelse med i Sverige och på Lunds universitet. Både i form av lektioner samt examinationer, då det har varit mer fokus på närvaro och inlärning av detaljrik information. I kursen om offentlig diplomati var upplägget annorlunda, då vi hade redovisningar av kapitel och ämnen för våra klasskompisar så att vi lär oss av varandra, samt har diskussioner och reflektioner av nuvarande konflikter och omvärldsnyheter. Det har varit ett stort fokus på kriget i Ukraina och hur omvärlden har svarat på konflikten. De flesta studenterna på universitet är koreaner och i varje klass har det varit mellan 2-10 utbytesstudenter, så det har varit ett stort kunskapsutbyte då vi utbytesstudenter är av många olika nationaliteter. Jag har framför allt fått mycket mer djup förståelse för politik och diplomati i Östasien, samt komplexiteten i relationerna mellan Korea, Japan och Kina. Vi har även diskuterat den pågående konflikten med Nordkorea och dess kärnvapenhot. Det har också varit mycket intressant att få dela information om svensk politik och omvärldspolitik ur ett svenskt perspektiv med mina klasskamrater, till exempel som NATO-medlemskapet och dess påverkan på internationella relationer.

Det har även varit presidentval i Korea, vilket har diskuterats mycket. Både i form av vilka politiska trender som sker i landet i form av jämställdhet, rasism, xenofobi, HBTQ+-frågor och jämlikhet. Då jag gick på ett kvinnouniversitet har det varit stort fokus på jämställdhet och kvinnors rättigheter, något som är en stor valfråga bland unga väljare. Det har varit nyttigt och givande att få se vilken typ av jämställdhetsarbete som sker i landet, dels för att uppnå ekonomisk

jämställdhet men också hur sexuellt våld och våld mot kvinnor hanteras ur ett politiskt perspektiv. Då Sydkorea har utvecklats snabbt efter Koreakriget och blivit pionjärer i utvecklingsarbete har det varit väldigt spännande att få se hur ett land har tagit sig ur fattigdom som ett efterkrigsland till att bli ett land med otroligt mycket teknisk framgång och som blivit en viktig och etablerad handelspartner i världen.

Jag kommer definitivt ta med mig mycket av all den nya kunskap jag fått kring Sydkorea som land, dess invånare och perspektiv på omvärlden som jag aldrig hade kunnat läsa mig till utan som bara går att få på plats. Det har gett mig ännu större förståelse och driv i att fortsätta studera internationella relationer och politik. Jag ser fram emot att dela min kunskap hemma på universitet i Lund men också med vänner, familj och framtida arbetsplatser/kollegor. Det har varit en fantastisk upplevelse som jag alltid kommer att bära med mig och jag är väldigt tacksam för denna möjlighet.

Tillbaka