We Make a Difference

Stipendiat
Kälarne skola

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Auschwitz och Birkenau
Vi kan aldrig ta demokratin för given, det vittnar både äldre och mer nutida historia om.
Syftet med projektet är att synliggöra och medvetandegöra vikten av demokrati samt motverka främlingsfientlighet och rasism.
Därigenom når vi mål i Lgr11, som; Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap och aktiva insatser.
Vi vill att eleverna ska få med sig denna viktiga kunskap och insikt som de samhällsmedborgare de är/kommer att bli, att genom kunskap och erfarenhet kunna göra skillnad.

Uppdatering
Vi kan aldrig ta demokratin för given, det vittnar både äldre och mer nutida historia om. Syftet med projektet, som vi valt att kalla “We Make a Difference”, är att synliggöra och medvetandegöra vikten av demokrati samt motverka främlingsfientlighet och rasism. Genom detta når vi mål i Lgr11, som; Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap och aktiva insatser. Vi vill att eleverna ska få med sig denna viktiga kunskap och insikt som de samhällsmedborgare de är/kommer att bli, att genom kunskap och erfarenhet kunna göra skillnad. Att få möjligheten att besöka riksdagen/demokrativerkstaden/de judiska kvarteren och Auschwitz tror vi är det allra bästa sättet att få djupare kunskap och förståelse.

Slutrapport
Under 3 dagar fick vi gå i demokratins spår, dåtida och nutida.

Första dagen hade vi ett bokat besök i Riksdagen, där vi fick en professionell och pedagogisk rundvandring av en riksdagsledamot som härstammar från Kälarne. Vi fick ta del av hur arbetet i Riksdagen går till, och bland annat besöka utskottsrum, kammaren och De goda gärningarnas rum. Vi såg också porträttbysten av Olof Palme.
Samma dag hade vi också ett bokat besök på Demokrativerkstaden. Eleverna fick delta i rollspelet som går ut på att agera ledamöter i Riksdagen. Detta är ett utmärkt sätt att uppleva och träna på olika demokratiska former.
Dag två begav vi oss till Judiska museet, för att lyssna på en föreläsning med Tobias Rawet, överlevare från Förintelsen. Det gjorde stora avtryck hos oss alla, hans berättelse om hur nazismen tvingade honom och hans familj att leva under ofattbara omständigheter.
På eftermiddagen hade vi ett bokat studiebesök i Adat Jisrael Synagogue, här fick vi lyssna till hur judiska gudstjänster går till, titta på Thoran och andra artefakter och lyssna till historier kring dessa. Pojkarna fick bära kippa vilket var en ny erfarenhet.

Dag tre var det dags att besöka Forum för levande historia, och delta i en workshop om Sverige under Förintelsen. Det var en mycket intressant utställning, där eleverna i grupper fick undersöka olika områden genom att hämta information från de olika montrarna. Även om de redan innan hade en del kunskaper blev dessa belysta och utvidgade.
Vår sista demokrativandring gick till Sveavägen för att besöka platsen för mordet på Olof Palme, och i anslutning till det besöka gravplatsen.
Vårt projekt har verkligen knutits ihop på ett fantastiskt sätt i och med dessa besök, föreläsningar och upplevelser. Ett framtida Europa, där vi kan vara med och göra skillnad, vara medvetna om värderingar och inställningar, i stort och smått. Med början i Riksdagen, där vikten av ett demokratiskt styrelsesätt blev tydligt, vilket sedan fortsatte i De goda gärningarnas rum, där vi bland annat fick höra och läsa om Raol Wallenbergs och Folke Bernadottes insatser för judar och andra. Även rollspelet i Demokrativerkstaden bidrog till förståelse för demokrati och att ha möjlighet att kunna vara med och påverka.

Att lyssna till en person som har varit med och upplevt Förintelsen är otroligt givande, och bidrar stort till vårt syfte med resan; att synliggöra och medvetandegöra vikten av demokrati samt motverka främlingsfientlighet och rasism. Tobias Rawet skickade med eleverna viktiga uppmaningar; att titta upp, att respektera alla oavsett hudfärg, religion eller sexuell läggning, allas lika värde. Besöket i synagogan bidrog till en större förståelse för att människor kan tänka, tro och agera olika, men att vi ändå är lika varandra.
Mot slutet knöts säcken ihop då eleverna lärde sig mer om hur Sverige agerade under Förintelsen, för och nackdelar med informationen de fick. Att avsluta allt med Olof Palmes grav kändes som pricken över i:t.
Våra förväntningar infriades mer än väl och vi är tacksamma för stipendiet, som tillsammans med elevernas klasskassa gjorde denna resa i demokratins spår möjlig. Vår ambition är att fortsätta arbeta för att vår skola ska bidra till kunskap och värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter även i fortsättningen. Just denna klass kommer att berätta om sin resa, hur upplevelser och syften knutits ihop, för övriga skolan samt i olika medier. Klassen skapade också vloggar varje kväll, där de på ett ypperligt sätt visade vad de varit med om.
Dessa vloggar delades direkt i skolans sociala kanaler samt till vårdnadshavare.

Tillbaka