Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värden och vilken betydelse det har för Europas folk och världens fred.

Stipendiat
Tornedalsskolan i Haparanda

Stipendiebelopp
90000 kr

Sammanfattning
Syftet med denna resa är att eleverna ska få fördjupade kunskaper om Europas historia och vad icke demokratiska värden kan leda till. Vi anser det särskilt viktigt i den tid vi lever i, med en framväxande och ökad populism i världen. Vi vill stärka elevernas värdegrund och sin förmåga att göra etiska överväganden. Förhoppningen är att de efter en resa till Auschwitz ska förstå vad rasism och främlingsfientlighet kan leda till och hur politiska beslut och ställningstaganden påverkar oss människor enskilt och globalt, och vilka konsekvenser det kan få för en hel värld.

Vi vill också att de ska få insikter om att det som hände under andra världskriget kan hända igen och att det därför är allas vår skyldighet att inte glömma utan berätta vår Europeiska historia vidare så att vi tillsammans kan stå upp för demokratins värdegrund och de mänskliga rättigheterna. Vi måste samarbeta med andra folk och nationer för att överbrygga hinder som rasism och främlingsfientlighet, främja samförstånd och fred.

Målet är att få åka till Auschwitz och genom vår resa uppmärksamma Förintelsen och vad icke demokratiska värden kan leda till. När vi kommer hem ska vi sprida denna information och kunskap till så många som möjligt. Det gör vi genom att eleverna göra utställningar på vår egen skola och i staden, besöker klasser på grundskolan och berättar för media. Vår berättelse - vårt projekt; Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värde och betydelsen det har för Europas folk och världens fred. Detta projekt ska visas och vara höjdpunkten på Europadagen den 9 maj 2022 samt på Förintelsens dag i januari 2023.

Uppdatering
Pressmeddelande

Tornedalsskolan i Haparanda har tilldelats ett stipendium på 90 000 kronor från Olof Palmes minnesfond för att elever på Samhällsvetenskapsprogrammet å 3 ska få göra en resa till Auschwitz
I slutet på september 2022kr.

Projektet
Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värden och vilken betydelse det har för Europas folk och världens fred.

Kort sammanfattande beskrivning av projektets syfte och mål.
Syftet med denna resa är att eleverna ska få fördjupade kunskaper om Europas historia och vad icke demokratiska värden kan leda till. Vi anser det särskilt viktigt i den tid vi lever i, krig och med en framväxande och ökad populism i världen. Vi vill stärka elevernas värdegrund och sin förmåga att göra etiska överväganden. Förhoppningen är att de efter en resa till Auschwitz ska förstå vad rasism och främlingsfientlighet kan leda till och hur politiska beslut och ställningstaganden påverkar oss människor enskilt och globalt, och vilka konsekvenser det kan få för en hel värld.

Vi vill också att de ska få insikter om att det som hände under andra världskriget kan hända igen och att det därför är allas vår skyldighet att inte glömma utan berätta vår europeiska historia vidare så att vi tillsammans kan stå upp för demokratins värdegrund och de mänskliga rättigheterna. Vi måste samarbeta med andra folk och nationer för att överbrygga hinder som rasism och främlingsfientlighet, främja samförstånd och fred.

Målet är att få åka till Auschwitz och genom vår resa uppmärksamma Förintelsen och vad icke demokratiska värden kan leda till. När vi kommer hem ska vi sprida denna information och kunskap till så många som möjligt. Det gör vi genom att eleverna göra utställningar på vår egen skola och i staden, besöker klasser på grundskolan och berättar för media. Vår berättelse - vårt projekt; Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värde och betydelsen det har för Europas folk och världens fred, ska vara uppmärksammas på Förintelsens minnesdag januari 2023 samt höjdpunkten på Europadagen den 9 maj 2023


Tornedalsskolan Haparanda den 14 juni 2022

Tillbaka