Hatikva - Hopp! En resa till Sachsenhausen/Oranienburg. Genom möten, utbildning och fördjupning har freden en chans.

Stipendiat
Klass 12A, Kristofferskolan, waldorfskola i Bromma

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning
Klass 12A:s mål är en resa till Berlin i maj. Vi hoppas få möjlighet att ta del av de workshops och guidningar för ungdom som Museum Sachsenhausen erbjuder. Syftet är en fördjupad kunskap om Förintelsen och även om förtrycket i DDR. I Sachsenhausen finns lager på lager av historia som förmedlas av kunnig museipersonal. Rasismen växer i Tyskland och i Sverige - nazismen i Brandenburg är skrämmande. Hos oss är demokratin hotad. Syftet är att göra varje deltagare på resan till aktiva antirasister.

Uppdatering
Hatikva – Hopp
Palmestipendiet har våren 2022 tilldelats klass 12A på Kristofferskolan för en studieresa till Oranienburg/Sachsenhausen. Syftet med resan är att nå fördjupad kunskap om de långtgående konsekvenserna av det demokratiska val som hölls i Weimarrepublikens Tyskland 1932.
Eleverna ska bli klara över att demokratin inte kan tas för given och att demokratiska system är mer fredliga än totalitära.

Klass 12A på Kristofferskolan kommer genom studier i Sachsenhausen/Oranienburg att fördjupa sin kunskap om det totalitära Tysklands och Sovjetunionens brott mot mänskligheten.
Eleverna kommer att bo i den villa som under kriget var bostad åt kommendanten för Sachsenhausen. Villan är idag ett vandrarhem och centrum för ungdomsmöten. Den är numera uppkallad efter den polska författaren Andrzej Szczypiorski som var politisk fånge i lägret under tonåren men överlevde.
Om allt går enligt planen checkar eleverna in på vandrarhemmet den 30/5. Studierna i Sachsenhausen börjar på morgonen den 31/5 och pågår fram till kvällen den 1/6.
På tisdag förmiddag får klassen en grundläggande guidning på museet. Eleverna ska sedan i mindre grupper fördjupa sig i de olika villkor som gällde för olika fångkategorier. De ska studera de judiska fångarnas villkor liksom de romska fångarnas och de politiska. Någon grupp kommer att studera förhållandet mellan den tyska befolkningen i Oranienburg och lägret.
Efter 1945 omvandlades det nazistiska Sachsenhausen till ett sovjetiskt specialläger. Detta ska också studeras.
Slutligen har jag bett Sachsenhausen Memorial om en föreläsning om den politiska situationen i Brandenburg idag.
Under de två dagar klassen sedan är i Berlin kommer ett besök på Judiska museet att vara obligatoriskt. Vi kommer också att göra en historisk stadsvandring där
Förintelsemonumentet, Görings krigsministerium, Bebelplatz är självklara stopp. Om möjligt kommer vi också att göra en utflykt till Wannsee.
Redovisningsformerna kommer att variera utifrån elevernas önskemål. Några redovisar genom pm/föredrag, andra kommer att filma., skriva resedagbok, skissa fota … Planen är att samla allt material i ett digitalt rum som når utanför skolan.
Vi reser i slutet av läsåret och eleverna springer ut när vi kommer hem. Men jag kommer att använda materialet i nästa läsårs undervisning. Blir utfallet bra kontaktar jag Caroline Källner på Levande Historia för att höra om klassens redovisningar kan vara av intresse för den plattformen.
Som lärare för klass 12A är det min önskan att resan till Sachsenhausen/Berlin blir en kunskapsresa av livsavgörande betydelse för alla deltagare.
Det är min förhoppning att goda kunskaper om totalitära system gör mina elever till engagerade demokrater och aktiva antirasister.
Resan till Sachsenhausen/Oranienburg kan genomföras med hjälp av Palmestipendiet. Kristofferskolan och eleverna i klass 12A riktar ett stort och varmt tack till Olof Palmes Minnesfond genom Eva Winiarski, klassföreståndare och lärare i historia.

Slutrapport
Klass 12A har nu kommit hem från Sachsenhausen och resan har varit långt över förväntan. Resan har varit ovärderlig! Helt avgörande för deras vidare väg i livet. Jag bifogar två blad av det material som eleverna haft med sig från Sachsenhausen. Klassen uppmanades i en workshop att själva skapa ett minnesmärke över de som mördades i lägret. Jag bifogar även en sida med skisser från tegelfabriken som var en slavfabrik som tillhörde Sachsenhausen.
Även jag som lärare har lärt mig massor och har även fått flera pedagogiska tips för framtiden. Vi fick genomgångar, guidningar och sedan interaktiva lektioner där eleverna arbetade kreativt i grupper över olika ämnen av otroligt proffsiga volontärer. Eleverna fick välja bilder och tala om, skriva biografier över utvalda fångar som representerade olika grupper, de skapade minnesmärken ... Det var så rikt och så fantastiskt! Tack igen!

Tillbaka