Resa till Auschwitz

Stipendiat
Socialsydväst Göteborg

Stipendiebelopp
24000 kr

Sammanfattning
Syftet med detta projekt är att få en ökad förståelse av internationell historia och även genom att åka till andra länder förstå kulturer. Vi vill gärna att ungdomar skall få chansen att resa och se olika historiska platser och även lära sig vad som har tidigare hänt och dess konsekvenser. Även lära sig angående antisemitism och även bidra till bättre internationella relationer mellan ungdomar i olika länder.

Uppdatering
Idén för denna fondansökan föll på plats för att ungdomar hade efterfrågat att åka till Auschwitz för att dels ta del av dess historia och att även lära sig av denna. Ungdomarna fick efter en resa till Marstrand för att gå en guidad tur av Carlstens fästning intresse för historia vilket ledde till att de sökte fondmedel från Olof Palme med stödet av anställda från projektkontoret. Det involverade även regelbundna möten där ungdomarna kollade upp allt från kostnader kring boende, transport och även resan till Auschwitz från Krakow. Det var även ungdomarna som formulerade syfte och diskuterade kring vad efterarbetet går ut på efter resan. Under våren är det tänkt att ungdomar från området sydväst i Göteborg kommer att kunna åka till Krakow för att besöka Auschwitz-Birkenau. För att kunna ta del av den historia och även diskutera kring vad det förde med sig. Gruppen kommer även att träffa ungdomar från en närliggande stad för att dels ta del av annan kultur men för att även kunna samtala kring hur det är att vara ungdom i sitt respektive land.

Syftet gick ut på att ta del av den historian kring koncentrationsläger som Auschwitz-Birkenau. Det handlar även om att motverka antisemitism, rasism och främlingsfientlighet. Men det handlar även om ett kulturutbyte med andra ungdomar bosatta i Polen där dessa kan under en dag få en inblick av att vara ungdom i ett annat europeiskt land.

Tillbaka