Common Security in a multipolar world

Stipendiat
Olof Palmes Internationella Center

Stipendiebelopp
150000 kr

Sammanfattning
The goal is to mark the 40th anniversary of the publication of the Palme Report on Common Security: A Blueprint for Survival. The anniversary brings with it the opportunity to launch a public policy debate on the critical need for a new understanding of Common Security in a troubled world that is retreating from global cooperation at a time when it is most required. Through a series of digital round tables the concept and new aspects of common security in our time will be discussed.

Uppdatering
Common Security 2022
År 1982 lanserade den så kallade Palmekommissionen sin rapport. Därmed etablerades begreppet Gemensam säkerhet (Common Security); i ett krig mellan kärnvapenmakterna finns inga segrare, utan bara ömsesidig förintelse. Säkerhet kan därför bara uppnås gemensamt.
Nästa år är det 40 år sedan denna banbrytande rapport presenterades, och det ger anledning till att åter lyfta fram begreppet gemensam säkerhet. Spänningarna mellan supermakterna tilltar åter och världens militärutgifter ökar. Vi har dessutom nya problemområden, som inte diskuterades i den kommission som Olof Palme ledde, till exempel den globala klimatkrisen. Genom att återigen diskutera massförstörelsevapen och andra globala utmaningar utifrån perspektivet om gemensam säkerhet ökar möjligheten till samverkan för mänsklighetens bästa.
Projektet innehåller flera delar:
-Arbetet har inletts för att sätta samman en internationell High-Level Advisory Commission som ska ge input till en rapport kring begreppet gemensam säkerhet som ska presenteras i april nästa år.
-Logotype, hemsida, Youtubekanal och en kommunikationsplan tas fram för projektet.
-Debatt. Tex genom debattartiklar.
-Cirka åtta digitala seminarier ska hållas, var av ett där rapporten lanseras 2022, för att belysa olika angelägna problem kopplad till kärnvapen, fred och säkerhet.
-En rapport ska författas inför lanseringen nästa år.
-För svensk del behöver rapporten översättas till svenska och användas för att öka kunskapen kring kärnvapen, nedrustning och gemensam säkerhet i Sverige.
-Projektledning
Palmecentret samordnar detta projekt och samverkar med Peace Bureau International och den globala fackliga organisationen ITUC. Samarbete ska även ske med andra aktörer, som till exempel Alva Myrdal institutet i Uppsala.

Tillbaka