Jerusalem 3.1

Stipendiat
Toleransprojektet på Sannerudsskolan i Kil

Stipendiebelopp
100000 kr

Sammanfattning
Vi vill arbeta för att utveckla ett kulturellt utbyte mellan ungdomar i Kils kommun och ungdomar i Israel-Palestina.
Ett genomgående tema i vårt toleransarbete är att motverka indelningen av människor i ett VI och DEM, och att eleverna ska kunna använda det i sin egen hemmiljö.
I projektet får deltagarna möta jämnåriga från både den israeliska och Palestinska sidan och se komplexiteten i konflikten mellan judar och muslimer, men också vad konflikten innebär för den enskilda människan.

Uppdatering
KILSUNGDOMAR RESER TILL ISRAEL/PALESTINA.
Den andra veckan i juni åker 15 ungdomar i åldrarna 16-21 år tillsammans med 3 ledare på en studieresa till Jerusalem och Västbanken. Resan blir den andra sitt slag och är en vidareutveckling av det toleransprojekt med resor till förintelsens minnesplatser som Kils kommun, kopplat till Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet, bedriver sedan 2015.
Toleransprojektets metodik innebär i korthet att vi använder narrativen och den historiska kontexten som en spegel där eleven kan relatera till sin egen livssituation i sin närmiljö. Under resan kommer vi att besöka den internationella skolan för förintelse- studier vid Yad Vashem. I en studie av den gamla staden i Jerusalem besöker vi olika religionshistoriska platser.
På västbanken besöker vi skolor, ett flyktingläger samt en judisk bosättning. I möten med människor på plats kommer våra ungdomar att ta del av de bägge perspektiven i Palestinakonflikten.
Vi vill ge deltagarna en förståelse för komplexiteten i konflikten mellan judar och muslimer, för de geopolitiska motsättningar det innebär, men också vad konflikten innebär för den enskilda människan, för de mellanmänskliga relationerna och konsekvenserna av att dela in människor i ett Vi och Dem.
Resan finansieras av Olof Palmes minnesfond och Folke Bernadottes minnesfond och leds av Kerstin Bergstedt, Jens Tollskog och Kent Gustafsson vid Sannerudsskolan i Kil.

Slutrapport
Beskrivning av Resan
Inför resan kunde vi förbereda ungdomarna genom att under 3 eftermiddagar ge dem
grundläggande kunskaper om Israel/ Palestina konflikten, dess olika perspektiv och
regionens historia. Eleverna fick arbeta med primematerialet och via hemstudier
lyssna på olika poddar i ämnet. Genom mail och sociala medier kunde de också få
kontakt med och lära känna de ungdomar i Palestina som skulle bli deras värdar
under en eftermiddag följt av övernattning hemma hos värdfamiljen.
Tillsammans med 16 ungdomar från Kil reste vi sedan den 12 juni för att tillbringa en
vecka i Jerusalem och på Västbanken. En resa som ursprungligen var planerad att
genomföras i november -21 och som sedan blev framskjuten med anledning av
pandemin och de restriktioner som blev följden.
I huvudsak kunde vi genomföra det program som vi angav i vår ansökan under
hösten -21 enligt följande:
Dag 1 Yad Vashem där vi bland annat fick träffa Ruth Berlinger, en överlevare från förintelsen
Dag 2 Tempelberget/Haram al Sharif, västra muren. Skolbesök i Betlehem
följt av övernattning hos värdfamiljerna
Dag 3 Vandring från Oljeberget och via Dolorosa till gravkyrkan. Samtal med svensk/israeliskan Sara
Yarden om det judiska perspektivet.
Dag 4 Flyktinglägret Aida, muren och passage genom checkpoint. Promenad i de ultraortodoxa
kvarteren i Jerusalem. Sabbatsgudstjänst
synagoga och sabbatsmiddag hemma hos familjen Yarden.
Dag 5 Jordanfloden, beduinby, Jeriko och Döda havet.
Dag 6 Hemresa.
Med anledningen av pandemin hade vi skjutit fram resan och enligt den ursprungliga
planen skulle besöket ha skett tidigare under terminen. Förseningen innebar också
det blev en övernattning istället för planerade tre eftersom skolorna var upptagna
med slutexamen och skolavslutningar
I stället utökade vi programmet med en resa genom Västbankens olika zoner, genom
Negevöknen där vi bl.a besökte Jordanfloden, Jeriko och Döda havet.
Uppföljning
Efter hemkomsten har vi i möten med elevgruppen engagerat dem
i planerade redovisningar på deras gamla skola och via Toleransprojektets nätverk
och Segerstedtinstitutet vid GU. Under resan kunde vi utveckla vårt samarbeta med
universitetet i Hebron där man nu planerar, att under nästa år, genomföra en
studieresa till Sverige för studenter. Inför besöket kommer vi att engagera de
ungdomar som har deltagit i resorna till Israel/Palestina i planering och mottagande.
Reflektion och utvärdering
Vi kunde genomföra resan i den anda och med den metodik som genomsyrar
toleransprojektet och i huvudsak infriades våra förväntningar enligt de mål och syften
som vi angav i vår ansökan. Ett genomgående tema i vårt toleransarbete är att
motverka polarisering och faran med att människor delar in sig i ett Vi och ett Dem
och att eleverna ska kunna använda sin ökade förståelse i sin hemmiljö. Resan gav
eleverna en ökad insikt om de olika perspektiven och komplexiteten i konflikten. I

möten med judiska och palestinska ungdomar och andra människor på plats fick de
en fördjupad förståelse för hur det är att vara ung i Israel och Palestina och vad
konflikten innebär för den enskilda människan.
Utdrag ur elevernas utvärdering:
Yad Vashem i sig var en klockren ”fortsättning” av polenprojektet. Inte bara en
uppfräschning av minnet utan man fick en liten ny bild av nazisternas maskineri
och en ännu större inblick i den situationen. Att få hänga med en guide som talade
svenska, kändes lite coolt av någon anledning. Man fick en helhetsbild av världen
på något sätt. Vi var i ett annat land, på andra sidan jorden, men ändå var
kopplingen till vårat sverige där. Och för o inte tala om att få lyssna på Ruth! Det
vrider på ens uppfattning av det mesta, inte bara det att FÖRSÖKA förstå vad som
en människa har gått igenom utan den människan sitter framför en. Hela resan i
sig hade ett toppen upplägg, att börja med en fortsättning av polenprojektet för att
sedan gå över till den nuvarande konflikten mellan ���� och ����. Hur bra som
helst! Tempelberget var otroligt. Även om jag kanske inte är lika star-struck som en
historia/religionslärare då jag inte kan greppa vad jag varit med om på riktigt
samma sätt så var det sjukt häftigt. Historian bakom alltihop, att det byggdes för så
otroligt länge sedan för hand, men inte minst att vi faktiskt fick gå in där var något
helt annat. Jag räknar det här som en. Även om min upplevelse hos värdfamiljen
inte var något lika speciellt som andra fick uppleva gav det mig en bild av
Palestinas sida. Inte bara när det kommer till konflikten i sig men hur de påverkas
utav den, att få iaktta det i första hand. Att få prata med dem om konflikten, hörs
deras åsikter och tankar satte saker i perspektiv på ett helt annat sätt än när man
hör berättelser och ser på videor via en skärm. Att då också få lyssna på israels sida
och hörs deras tankar och åsikter från Judiska personer b.la Sara har byggt upp en
helhetsbild. Även om den saknar många bitar då det är en så otroligt komplex
situation så har erfarenheterna av att få prata med dem de angår är ovärdeligt.
Promenaden runt Aida satte saker in i verklighet på något sätt. Man har tidigare
haft en bild, denna bild ändras och man får en inblick i hur saker faktiskt fungerar.
Nu var vi redan förberedda på stt det inte var ett flyktingläger man tänker sig med
tält. Utan man föreställde sig kanske lite små byggnader, men att det skulle vara ett
helt samhälle med skola osv ändrade uppfattningen totalt. Det ovan är väsentlig till
resanprojektet som med lärdomar och kunskap men självklart var turistdagen
häftig, även om den var det på ett helt annat sätt. Att försöka förstå att man var
400m under havet, att kolla ut över öknen som aldrig tog slut eller att få bada i ett
hav som snart är borta. Den här resan har varit svårslagen på många sätt. Det är en
upplevelse väldigt få får vara med om och för det är jag evigt tacksam! Det är en
destination man annars kanske inte hade åkt till, men även om man hade det så går
det inte att slå gänget ni drar ihop och upplevelserna ni planerar och lyckas få
igenom.
Dessa svar är inte i ordning. 1. Ruth Berlinger. Det var verkligen en "en gång i livet
upplevelse", att få höra på hennes historia var väldigt givande. Nu har det gått 77 år
sedan andra världskriget, snart kommer det inte att finnas överlevare från

förintelsen kvar. Det är därför väldigt viktigt att ta vara på de överlevande och
lyssna på deras historia. Att jag är en av dom som fått lyssna på Ruth är något jag
kommer att bära med mig resten av livet. Det var väldigt hemskt att höra på vad
hon upplevt men det var samtidigt väldigt fint att se hur hon nu lever ett lyckligt liv
men sina nära och kära. 2. Övernattning hos värdfamilj. Detta har jag valt att ha
med för det var en otrolig upplevelse. Att få höra om palestiniernas liv är en sak,
men att få testa att bo och leva som dem var en helt annan sak. Det var väldigt
givande att få besöka familjen och se hur dom har det och få höra deras version.
Jag har fortfarande kontakt med familjen via sociala medier. 3. Sabbatsmiddag hos
familjen Yarden. Det var för det första, väldigt roligt och trevligt att umgås med
familjen men för det andra så var det väldigt intressant att få se och vara med att
fira Sabbath! 4. Döda havet. Detta har jag valt att ha med för att det var väldigt
roligt! Jag har alltid velat bada i döda havet så var väldigt kul att jag äntligen fick
göra det. Jag hade väldigt roligt med gruppen och skapade ett minne för livet. 5.
Tempelberget. Det var väldigt häftigt att få var på en sån helig plats och att vi fick
möjligheten att gå in i klippmosken var helt otroligt!

Övernattning hos värdfamiljen - det här var en av dem häftigaste upplevelser jag
gjort. Man fick ta del av kulturen på ett helt annat sett när man faktiskt bodde med
en familj därifrån. Man fick se hur deras vardag såg ut och vilka vardagstraditioner
dem hade. Det var intressant att inte bara läsa och titta utifrån på skillnader och
likheter, utan istället faktiskt uppleva dem. Att prata med ungdomar i min egen
ålder var också intressant, att se deras perspektiv på konflikten, men även att se
hur deras liv såg ut i jämförelse med mitt eget. Flyktinglägret Aida- det här var det
besök som träffade hårdast på mig. Man fick se hur situationen har drabbat
människor väldigt hårt. Jag fick även en mer verklighetskänsla och uppenbarelse
att det faktiskt är riktiga människor precis som jag själv som det här handlar om.
Det är inte alltid man tänker på det när man lär sig om konflikter. Men när man
fick höra om händelser kring enskilda personer inser man vad hemskt det verkligen
är.

Tillbaka