Resa till förintelsens och antisemitismens minnesplatser med syftet att motverka antisemitismen i nutid.

Stipendiat
Hjo Folkhögskola

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Under sex år har en integrationsassistentutbildning med syftet att utbilda ungdomar och vuxna främst med utländsk bakgrund, för att dessa ska bli en integrerande brygga mellan nyanlända och det övriga svenska samhället. Utifrån detta har behovet av en fördjupningskurs växt fram med "demokratin mot extremism och antisemitism" i fokus. På kursen behandlas rasismens och antisemitismens historia vilket skapat ett behov att resa till Polen och se förintelsens platser för att ge en djupare förståelse.

Uppdatering
Stipendiat: Hjo folkhögskola
Ändamål: Resa till förintelsens och antisemitismens minnesplatser (Auschwitz-Birkenau)
Bakgrund till projektet: Under sex år har en integrationsassistentutbildning på Hjo folkhögskola haft som syftet skapa förutsättningar för ungdomar och vuxna att bli en integrerande brygga mellan nyanlända och det övriga svenska samhället. Under åren har behovet av kunskaper och bildning inom demokratifrågan vuxit starkare – och i synnerhet frågor kring antisemitism och extremism. Med bakgrund i detta växte behovet av en kurs med syfte att med demokratins redskap öka kunskapen kring dessa frågor och ge deltagarna verktyg att arbeta stärkande med dessa komplicerade samhällsutmaningar. Därmed skapades kursen ”Demokratin mot extremism och antisemitism".

En viktig grundpelare inom kursen är att ge deltagarna en förståelse för rasismens och antisemitismens historia där en del i detta uppnås genom att besöka och se förintelsens platser med egna ögon. Syfte Syftet med resan är att öka förståelsen för rasismens och antisemitismens historia genom att besöka förintelsens historiska platser i Polen. Genom bildning och gemensamt lärande ämnar vi integrera teoretiska kunskaper med faktiska studiebesök för att ge deltagarna en djupgående förståelse för främlingsfientlighetens och rasismens fasansfulla konsekvenser, samt också ge deltagarna nödvändiga verktyg för att fortsätta att sprida kunskap om antisemitismen i samhället idag. Målgrupp Resan genomförs inom ramarna för kursen ”Demokratin mot antisemitism och rasism”.
Mål:
Bidra till att sprida kunskapen om förintelsen genom:
- Ökad förståelse: Öka kunskapen och förståelsen för antisemitism, rasism och främlingsfientlighet.
- Kunskapsspridning: Skapa förutsättningar för deltagarna att sprida kunskapen kring antisemitismen i Sverige vidare i sitt eget arbete.

Då kursdeltagarna har en blandad bakgrund där många har ett ursprung i Mellanöstern så bidrar detta i förlängningen också i till ökad förståelsen inom denna samhällsgrupp.
Preliminär tid för resa är 7-13 mars 2022, med reservation för pandemins utveckling.

Tillbaka