Temaarbete och studieresa i Förintelsens spår med deltagare från Paideia folkhögskola

Stipendiat
Föreningen Paideia folkhögskola

Stipendiebelopp
63000 kr

Sammanfattning
Projektet syftar till att öka förståelsen för Förintelsen, arbeta med temat antisemitism och mänskliga rättigheter samt att ge deltagarna verktyg för att motverka rasism i Sverige idag.
Projektets mål är att:
- 40 deltagare på allmän kurs i åldern 18-30 år ska genomföra ett temaarbete om Förintelsen, mänskliga rättigheter och hur det påverkar oss idag.
- 10-15 deltagare på allmän kurs i åldern 18-30 år och 2 pedagoger ska genomföra en studieresa i Förintelsens spår till bland annat Auschwitz.

Uppdatering
Paideia folkhögskola är en mötesplats för lärande, tänkande och möten, och är Sveriges enda folkhögskola med judisk profil. Kursutbudet vid skolan är dels 25-30 profilkurser i judisk kultur, text och språk riktade till en intresserad allmänhet och dels allmän kurs, vilken syftar till att ge kompetens och behörighet till högskolestudier.

Med stöd av Olof Palmes minnesfond kommer skolan under våren 2022 att anordna en resa till förintelselägret Auschwitz för en grupp deltagare i allmän kurs. Resan kompletteras med temaarbeten, gästföreläsare, presentationer och samtal under skolåret i Stockholm.

Projektet syftar till att öka förståelsen för Förintelsen och, genom att koppla historien till nutiden, ge studenterna kunskap och redskap för att kunna ge akt på antidemokratiska strömningar, arbeta för mänskliga rättigheter och motverka rasism och diskriminering.
Från en av studenterna som arbetat med att ta fram reseförslaget:

”Jag vill göra denna studieresa till Auschwitz för att fördjupa mig och kunna ta med mig kunskapen till min generation och förhoppningsvis till generationen efter. Denna del av historien får inte glömmas bort. Utbildning är hur man stoppar det från att hända igen. Ju flera som lär sig om Förintelsen, desto fler kan säga emot i framtiden.”

Slutrapport
Med generöst bidrag från Olof Palmes minnesfond har Paideia folkhögskola under våren 2022 genomfört en resa till Auschwitz med 17 elever och två lärare. Resan gjordes den 25-29 april och föregicks av studier, diskussioner, gästföreläsningar och studiebesök i Stockholm under hela vårterminen 2022. Resan var framgångsrik och utvärderingen visar att deltagarna kom tillbaka med mycket känslor, mycket lärdom och en helt ny förståelse för förintelsen.

”Jag tycker alla borde göra denna resa minst en gång i livet, för att få en annan förståelse för hur det verkligen var under andra världskriget. För oavsett bilder, videor samt det som lärs ut i skolan om andra världskriget så förstår man inte hur storskalig förintelsen var innan man bevittnar det med egna ögon. Det var en lärorik resa som jag alltid kommer kunna tänka tillbaka på.”

Uppföljning

Under resan förde deltagarna dagbok och vid återkomsten till skolan skedde redovisning i grupper, där resedeltagarna berättade om sina upplevelser och lärdomar från resan för de deltagare som varit kvar på skolan.


Utvärdering

Efter resan fick deltagarna utvärdera resan skriftligen. Överlag får hela resan mycket stort positivt gensvar från deltagarna. Detta gäller även förberedelserna, där de anser att de fått tillräckligt bra grundkunskaper för att kunna ta till sig resan ordentligt. För resan som helhet ger deltagarna uttryck för att det var en mycket omvälvande upplevelse, där de lärt sig väldigt mycket och där intrycken givit dem en djup emotionell förståelse för förintelsen. Här är några citat från utvärderingen:
”Det var en otrolig resa. Jag var så nervös och stressad inför den eftersom att jag förväntade mig det värsta - och trots att det var så hemskt allt det vi fick bevittna känns det som en lättnad att jag äntligen känner att jag kan förstå emotionellt vad förintelsen innebar. Det landade hos mig. Utöver det så var jag så positivt överraskad vilken vacker och trevlig stad Krakow var. Så glad och tacksam att jag fick uppleva den här resan.”
”Känslosamt, Gemenskap, Respekt och Förståelse för varandra.” ”För mig resan var intressant, lärorik, rolig och fruktansvärd.”
”Det var blandade känslor. Många olika känslor under samma timmar. Resan var väldigt lärorik. Att få uppleva en sådan resa är en gång på miljonen enligt mig.”
”En lärorik resa som alla skolelever borde få uppleva. Det borde vara en skyldighet från varje skola att anordna en resa som vår. Det vara bara inte en lärorik resa i form av att man fick lära sig om Auschwitz och judars liv i Polen, utan det var också intressant och roligt att få se hur människorna var där och kulturen. Alla coola byggnader och kyrktorn som fanns att skåda, magnifikt.”

Tillbaka