En resa genom historien

Stipendiat
Fusion

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Syftet är att förmedla kunskap till dagens romer om romers utsatthet under andravärdskriget. Det finns en stor brist av Romernas utsatthet under förintelsen. När man hör eller läser om förintelsen, vare sig i skola eller annan form av information, är romer inte särskilt nämnda i detta sammanhang. Målet är att målgruppen får kunskap och egna upplevelser om hur romer behandlades under kriget för att sedan Reflektera kring hädelsen under andra världskriget, anteckna och dokumentera känslor, upplevelse, omgivning m.m som ska sedan informeras genom föreläsningar till samhället, och att romer har brutalt torterats under andra världskriget, detta för att motverka rasism och utanförskap. Delmålen är även att bevara historier från kvarlevande äldre romer från förintelsen, detta för att romer saknar skriftspråk och stor brist om historia finns nerskriven med romer under andra världskriget.

Slutrapport
Fusion-En resa genom historien

Syftet är att väcka medvetandet om romernas utsatthet under förintelsen. I dagens samhälle saknar majoriteten av allmänheten kunskap om romernas förtryck under denna tid. Syftet är även att överlevande romers ”berättelser” ska komma fram som allmänheten får ta del av Projektidén. Tillsammans med föreningens unga medlemmar ska vi resa till Polen och vrida tillbaka tiden till andravärdskriget och försöka föreställa det hemska som har hänt för ca 75 år sen. Medlemmarna ska beskriva och dokumentera deras individuella intryck av platserna vi ska besöka och förmedla vidare till allmänheten. Vi tror på att budskapen blir starkare och mer personlig om man berättar med egna känslor hur man uppfattar, tänker och känner när man är på plats, att läsa i historier böcker om förintelsen lämnar inte ett stort avtryck hos åskådare jämfört med berättelser från en eller flera personer som kan sätta sin egen prägel på upplevelsen. Innan resan ska de även intervjua överlevande romer från koncentrationslägret och även dokumentera och sprida deras historier, Vi tycker att det är en stor synd att historier av romer har inte nått allmänheten och att det är dags att de får sin röst hörd. Vi ska resa till Auswitch birkenau koncentrationsläger, museum Shindlers fabriker och museum Tarnow, den sist nämnda är ett museum som har i fokus romernas historia under 30-40 talet. Under resan ska medlemmarna spela in intryck och berätta med egna ord hur de upplever platserna. Videon och ljudinspelningar av deras upplevelser ska sedan uppladdas på sociala medier som allmänheten får ta del av och skriva kommentarer och synpunkter men framför allt få kunskap om romernas utsatthet, medlemmar ska även dokumentera resan för framtida föreläsningar som ska hållas av medlemmarna till allmänheten. Målet är att motverka antiziganism, även om det är ett litet steg framåt vill vi väcka medvetandet i samhället genom detta projekt. Vi vill ta våra medlemmar till roten av var rasismen banade väg till resterande länder och vilken tortyr, död, förföljelse miljoner av människor har genomlidit, att detta var ”verklighet” inte något man bara läser i böcker.

Tillbaka