Demokratiresan för att uppmärksamma och motarbeta främlingsfientliga krafter och ökad polarisering

Stipendiat
Sammilsdalsskolan, Leksand

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Demokratiresan uppkom som ett svar och en reaktion på de främlingsfientliga krafter som sågs sprida sig i samhället i början av 2000-talet. Vi föräldrar och elever känner att detta är ytterst relevant även idag då vi ser en fortsatt ökad polarisering i samhället både här i Sverige och övriga världen. Vi vill genom demokratiresan inte bara låta barnen få ta del av ett historisk skeende utan genom denna resa belysa vikten av demokrati och demokratiska principer. Därigenom ge ökad förståelseUppdatering
Åkerö skola i Leksands kommun har sedan 2002 årligen åkt på det vi valt att kalla ”Demokratiresan” med årskurs 9. Här om året slogs våra högstadier ihop och numera har eleverna möjlighet att välja ”Demokratisresan” inom ramen för Elevens val på vår nya skola, Sammildalskolan. Dessvärre har projektet drabbats hårt av Coronatiderna, så årets resenärer kom tyvärr inte iväg på den resa till Polen och Tyskland man samlat pengar till, utan vi gjorde en lokal variant istället.

Vi lyckades bland annat få till en föreläsning av överlevaren Abram Goldberg via länk från Australien, en guidad tur i bilder från Auschwiz-Birkenau med en av dess auktoriserade guider. Eleverna fick också träffa avhoppare från svenska nynazistiska rörelser och trots helt andra och nya förutsättningar gjorde vi en bra ersättningsresa. Dock var det självklart inte samma sak som att få uppleva förintelsens historia på plats.

Syftet med projektet är att inte ett av de största brotten mot mänskligheten ska falla i glömska och att få våra elever att bli empatiska, ansvarstagande individer som står upp för sig själva och andra med rötter i demokratins principer.
Häromdagen delade vi in våra elever i grupper så att de själva kunde sätta ord på syfte och tankar kring vårt projekt ”Demokratiresan”. Vi konstaterade med glädje att de i sina texter uppvisade en förståelse för vad vi vill uppkomma, att de uttryckte att detta var viktigt för dem och att de vill bidra till att det aldrig får hända igen. Här nedan följer några citat;
”Vi vill åka på Demokratisresan för att uppmärksamma och veta mer om förintelsen och hur man kan motverka att något liknande ska hända igen. Vi jobbar även med människors lika värde och vikten i fred och hur man behandlar andra människor. En resa som otroligt viktig med ett budskap som aldrig ska glömmas.”
”Vi ska åka till koncentrationslägren i Polen och Tyskland. Vi vill åka på den här resan för att lära oss om hur allt gick till och varför det blev som det blev. I stället för att sitta i ett klassrum, vill vi kunna åka och titta med våra egna ögon vad som hände och hur allt såg ut och gick till.”
” Vi på ”Demokratiresan” vill fördjupa oss i händelserna under andra världskriget och föra vidare minnena som har hänt så det inte det hemska glöms bort, så ingen någonsin ska behöva uppleva det som dom upplevde under andra världskriget.”
”Vi vill verkligen få se hur dom hade det under den hemska tiden, att vi får kunskap om det och uppleva det som klass och med varandras styrkor kan klara av det mentalt, när man står där. Man kan lätt säga att 6 miljoner judar dog men att i varje av dom 6 miljonerna så har det varit ett liv bakom, precis som våra egna liv.”

”Vi tycker att denna resa är väldigt viktig och lärorik. Det är viktigt att fler får lära sig och får reda på vad som egentligen hände under förintelsen. Detta är viktigt för att det inte ska kunna upprepas igen.”
”Vi kommer till våren 2022 åka på demokratiresa till Polen Tyskland och besöka de olika arbetslägren som senare visades vara koncentrationsläger där många miste sitt liv på grund av en hemsk tanke om hur världen skulle styras. Vi vill verkligen att minnet av det som hänt ska bevaras och berättas vidare till nyare generationer. De finns människor som säger att det aldrig hänt (koncentrationslägret). Vi vill göra skillnad och sprida budskapet så det som hänt aldrig glöms!”
”2022 ska vi på som valt Demokratiresan resa till Tyskland och Polen. Vi vill göra den här resan för att vi vill lära oss vad som verkligen hände mer i detalj under andra världskriget, så att vi ska kunna föra vidare budskapet så att inte något liknande händer igen.”

Mvh Peter Brask, Lärarrepresentant i Sammilsdalskolans Demokratiresa 2021-22

Tillbaka