Utbytesstudier inom fred och konfliktstudier

Stipendiat
Manar Khudur

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Jag söker stipendiet då jag blivit tilldelad en utbytesplats hösten 2021 vid Korea University i Seoul. Mitt framtida mål är att jobba med frågor som rör fred och säkerhet globalt. Därför vill jag genom mitt utbyte få ökad internationell erfarenhet samt bredda mina kunskaper och ta vidare det till andra. Att utse mig som stipendiat vore en stor investering i min framtida karriär där jag förhoppningsvis kan få arbeta med frågor konflikthantering och på så sätt bidra till mer fred och stabilitet.

Uppdatering
Projektets övergripande syfte är få nya kunskaper inom fred och konfliktstudier. Målet är att i framtiden jobba med frågor som rör fred globalt. Under min utbytestermin vid Korea University kommer jag få en större internationell förståelse samt bredda mina kunskaper, då min förhoppning är att fortsätta engagera mig i ideella organisationer för att fler unga ska få ökade kunskaper inom fred och säkerhet. Jag kommer dessutom få chansen att lära mig mer om värdlandets politik och fördjupa mig i den lokala kulturen. Som student inom freds- och konfliktfrågor anser jag att det är viktigt att få praktiska upplevelser och samtidigt få fler akademiska utbyten.

Tillbaka