Malmö Pula Music Exchange project

Stipendiat
Adam Bülow, Ebba Rubensson, Alma Olsson, Alice Andersson

Stipendiebelopp
19000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter av aktivism och musik med kören Zbor Praksa I Pula i Kroatien. Målet är att lära oss om skillnader och likheter mellan politiska rörelser i Kroatien och i Sverige idag och historiskt samt hur man kan använda musik som ett verktyg för att kämpa mot rasism och nazism i våra respektive länder.

Vi vill utforska hur musiken kan vara ett verktyg för att hitta kopplingar mellan historiska protestsånger och nutida demokratiska rörelser.

Uppdatering
Malmö Pula Music Exchange Project går ut på att kampsångs-orkestern Motståndets musik från Malmö ska göra ett samarbete med kampsångs-kören Zbor Praksa från Kroatien. Vi ska genomföra en konsert i Pula tillsammans med kören där vi lär oss om varandras musik och kultur. Vi vill utbyta erfarenheter av aktivism och musik och lära oss om skillnader och likheter mellan politiska rörelser i Kroatien och i Sverige idag, samt hur man historiskt har använt musik som ett verktyg för att kämpa mot rasism och nazism i våra respektive länder.

Zbor Praksa är en kör som precis som Motståndets musik jobbar med musik som verktyg för politisk aktivism. Att sprida budskap med hjälp av musik är för oss ett viktigt sätt att stärka rörelser för demokrati och fred. Vi tror att genom samarbete med kören kan utbyta mycket värdefulla erfarenheter mellan varandra om hur vi jobbar kring våra värdefrågor. Dessutom skapar vi en länk mellan Sverige och Kroatien där fler samarbeten i samma anda kan genomföras i framtiden. Malmö är en stad som präglas av många aktiva rörelser för demokrati och civilsamhälle samt ett rikt kulturliv och vi tror att vårt projekt kan bidra till att ytterligare stärka kopplingen mellan dessa samt att bygga ytterligare en liten bro från Malmö ut i Europa.

Tillbaka