Ravensbrück - vi levande

Stipendiat
Katedralskolan

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Levandegöra, föra vidare och berätta. Det är de ledorden som vi har och kommer att arbeta efter i projektet ”Ravensbrück – vi levande”, som syftar till att låta elever själva, med professionell handledning, gestalta Förintelsens ögonvittnen. Målet är att skapa en ljud- och videoutställning där ögonvittnenas röster och upplevelser i lägret står i fokus. För att sprida vittnesbörden bortom själva utställningen kommer vi även skapa en hemsida där gestaltningar kommer att nås.

Uppdatering
Katedralskolan har fått Olof Palmes stipendium för att skapa en utställning om flyktingar som kom till Lund våren 1945
”Det är verkligen roligt att vi har fått pengar för detta viktiga arbete”, säger Håkan Danielsson, en av historielärarna på Historieprogrammet som tillsammans med Marcus Karlsson, Louise Callmer och klass Hip2 har planerat att göra utställningen om flyktingarna från Ravensbrücks koncentrationsläger för kvinnor. ”Vi har tidigare skrivit en bok och gjort en mobil rollup-utställning om flyktingarna här på skolan, men i detta projekt kommer vi att använda flera olika medier för att verkligen ge liv åt berättelserna om kvinnorna från Ravensbrück”, säger Louise Callmer, historie- och engelsklärare.
Planen tog sin början i våras då de tre lärarna tillsammans med eleverna drog upp riktlinjerna för en utställning om kvinnorna som kom till Skåne med hjälp av de Vita bussarna våren 1945. ”Vi började då, men vi är långt ifrån klara. Målgruppen ska vara den intresserade allmänheten, men vi vill särskilt nå skolelever. Utställningen kommer att kunna användas i grundskolans och gymnasiets undervisning om Förintelsen”, säger Marcus Karlsson, historielärare och projektledare för utställningen. ”Vi för nu samtal med kulturinstitutioner om utställningslokaler. ”Utställningen ska ju vara publik, så det är viktigt att hitta en ändamålsenlig lokal”, säger Louise Callmer. Skolan kommer även att producera en hemsida som gör att materialet kommer att finnas kvar även efter utställningen.
Skapandet av utställningen kommer att ske i en process där många aktörer är inblandade. Bland annat kommer personal från Universitetsbiblioteket att handleda Historieprogrammets elever. ”Den främsta källan till vår utställning är de intervjuer av flyktingar som gjordes när de kom till Skåne och Lund 1945 och som nu finns samlade i ett arkiv på Universitetsbiblioteket”, säger Håkan Danielsson. Även filmare, dramapedagoger och formgivare är knutna till projektet.
Utställningen bekostas av Olof Palmes stipendium, men Historieprogrammet har även fått pengar från Sture Ljungdahls premiefond. ”Vi behöver dock mer pengar och hoppas på fler donationer. Det är oerhört viktigt att förmedlandet av flyktingarnas berättelser görs på ett bra och värdigt sätt”, säger Håkan Danielsson.
Under våren kommer det praktiska arbetet att dra igång och till hösten planerar även klassen en resa till Ravensbrücks koncentrationsläger som ligger nio mil norr om Berlin. Syftet med resan är göra eleverna känslomässigt redo för arbetet med att levandegöra berättelserna om kvinnorna från Ravensbrück. ”Ett av utställningens mål är att ge liv åt de siffror som studier om andra världskriget ofta kan handla om. Vi vill betona att alla Förintelsens offer var individer med egna, unika tankar, övertygelser och drömmar”, säger Hanna Fagerberg, elev vid Historieprogrammet.
Om allt går som det ska så kommer Historieprogrammet vid Katedralskolans att presentera en färdig utställning våren 2022.
Kontaktuppgifter:
Marcus Karlsson, marcus.karlsson@lund.se, 0736566267, Håkan Danielsson, håkan.danielsson@lund.se, 0706311253, Louise Callmer, louise.callmer@lund,se, 0702385610.

Tillbaka