Universal human rights - Youth Participation and care

Stipendiat
SSU Gävleborg

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning
Med projekt vill vi utbyta och utveckla nya idéer för hur vi kan stärka tonåringar och unga vuxnas deltagande och engagemang i civilsamhället samt politiken. Tillsammans med andra deltagare runt om i Europa och Mellanöstern vill vi öppna upp för nya målgrupper och format som gör engagemanget mer diversifierat och inkluderade både internt och externt för att även lyckas organisera ungdomsgrupper som annars inte skulle engagera sig. Vi vill göra detta med folkbildningen som medel.

Uppdatering
Under en åtta dagars kurs vill vi samla 60 ungdomar från Europa och Mellanöstern i ett utbildningscenter utanför Berlin för att diskutera ungdomsdeltagande i civilsamhället och politiken. Detta innebär en kritisk granskning av social deltagande samt betona möjligheterna för ungdomsengagemang men också dess hinder och utmaningar för att kunna möta dem. Deltagarna är ungdomar och unga vuxna mellan 16–30 år som är aktiva i ungdomsorganisationer.
Med projekt vill vi utbyta och utveckla nya idéer för hur vi kan stärka tonåringar och unga vuxnas deltagande och engagemang i civilsamhället samt politiken. Tillsammans med andra deltagare runt om i Europa och Mellanöstern vill vi öppna upp för nya målgrupper och format som gör engagemanget mer diversifierat och inkluderade både internt och externt för att även lyckas organisera ungdomsgrupper som annars inte skulle engagera sig. Vi vill göra detta med folkbildningen som medel.
Då Covid-19 inte tillåter ett lika stort deltagande som vi hade tänkt oss från början samt svårigheterna i att resa just nu har vi valt att preliminärt skjuta upp kursen till juli. Ifall restriktionerna skulle lättas på och det blir möjligt att resa igen utan karantänskrav kan vi även tänka oss att hålla kursen under påskveckan. Detta då fler deltagare skulle ha möjlighet att ta ledigt för att delta. När det gäller resor ligger problemet främst i att vi har organisationer som samarbetar med oss från länder utanför den europeiska union, som exempelvis Israel/Palestina. Ifall det inte skulle vara möjligt att hålla kursen under påskveckan har vi beslutat om att ha en kortare introduktion till kursen digitalt för att hålla igång engagemanget fram tills att vi drar igång i juli.

Tillbaka