Resa till Auschwitz och Schindlers museum - besök på historiska platser för att uppmärksamma Förintelsen och motverka rasism

Stipendiat
Broskolan, Upplands-Bro kommun

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är att resa till Krakow på våren 2021 för att fördjupa elevers förståelse av Förintelsen och de krafter som verkade för att nazisternas alla brott kunde hända. Som historielärare på Broskolan märker jag av rasism dagligen och jag hör elever berätta om hur deras föräldrar påstår att Förintelsen aldrig har ägt rum. Det är förskräckligt att höra. Målet är därför att resa med en årskurs nio, 27 elever, och fördjupa och sprida kunskaperna vidare på vår skola och i kommunen.

Uppdatering
Elever på Broskolan reser till Auschwitz
I vår reser en klass från årskurs nio på Broskolan till Krakow för att lära mer om Förintelsen och andra folkmord. Resan har blivit möjlig tack vare elevers och föräldrars arbete att samla in medel samt genom ett stipendium från Olof Palmes minnesfond.
-Tack vare stipendiet om 50 000kr kan vi göra den här lärorika resan där vi kommer att besöka Auschwitz, Oskar Schindlers museum och resterna av den gettomur som finns bevarad i Krakow. Jag är övertygad om att eleverna kommer att bära med sig intryck och minnen för resten av livet, säger Lars Eriksson, historielärare för klassen.
Det är nu år 2021, ungefär 75 år sedan Förintelsen ägde rum. Det är en mansålder. Det blir således färre och färre människor som var på plats där och då och som kan vittna om det fasansfulla som hände i bland annat Polen under 30- och 40-talen. Därför är det av största vikt att dagens ungdomar får fördjupa sig i Förintelsen så att de vet vad som hände under nazisternas tid vid makten i Tyskland åren 1933 till 1945.
Som lärare tar Lars Eriksson uppgiften att föra kunskapen och minnet vidare på fullaste allvar. Tillsammans med kollegan Joanna Lukasiak har han genomfört flera resor till Krakow med sina elever och i vår är det dags för en ny klass att kliva rakt in i historieboken.
-Det är väldigt svårt att ta till sig Förintelsen bara genom att undervisa om den i skolan. Det är viktigt att fysiskt besöka dessa platser för att få en djupare förståelse. Om fler ungdomar kunde få den möjligheten skulle vi kanske kunna motverka de mörka strömningar vi ser i samhället idag.
Frågan som ställts genom åren är: hur kunde detta folkmord ske? Men det förekommer även öppna ifrågasättanden om Förintelsen verkligen skett. Målen för elevernas resa är därför att dels förstå att detta brott mot mänskligheten faktiskt har hänt, dels att se vilka krafter det var som gjorde att det kunde ske. Dessutom är rasism en företeelse som är vanlig i Sverige och i övriga världen även idag varför dagens ungdomar behöver se de rasistiska strukturerna som banade väg för Förintelsen för att kunna motverka dem i framtiden.
Joanna Lukasiak berättar:
-Att fysiskt vara där, att känna, lukta och ta på historien är för de allra flesta livsomvälvande. Det ger en djupare förståelse som man bär med sig i livet. Jag har egna erfarenheter av kommunisternas Polen och har föräldrar som upplevt nazisternas Polen vilket är ett bra komplement till Lars perspektiv och faktakunskaper. Eleverna kommer även att ha svensktalande guider i Auschwitz och på Oskar Schindlers museum.
Resan till Krakow kommer att följas upp på Broskolan där eleverna kommer att dela med sig av sina erfarenheter, bland annat med en bildutställning från resan.
Reservationer för hur situationen med covid-19 utvecklar sig.

Tillbaka