Toleransprojekt med yrkeselever

Stipendiat
Wisbygymnasiet

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Syftet med vår studieresa med yrkeselever från Wisbygymnasiet till Polen är bland annat att:
• motverka främlingsfientlighet och antisemitism, genom att t ex besöka platser såsom Auschwitz
• besöka polska skolor med yrkesinriktningar för att lära känna ungdomar från andra kulturer
• genomföra ett välgörenhets yrkesprojekt med polska elever
• ta del av den polska yrkesskolan och göra jämförelser med skolan i Sverige.
• skapa djupare förståelse och tolerans för kulturell mångfald.
• få ta del av den polska kulturen och det polska vardagslivet.
• eleverna får uppleva att bo hos polska elever och att de kan kommunicera på engelska samt ta till sig historiska fakta.
• eleverna känner sig säkrare inför egna resor utomlands.

Uppdatering
Toleransprojekt med yrkeselever.
Syftet med vår studieresa med yrkeselever från Wisbygymnasiet till Polen är bland annat att
* motverka främlingsfientlighet och antisemitism genom att t. ex. besöka platser såsom Auschwitz.
* besöka polska skolor med yrkesinriktningar för att lära känna ungdomar från andra kulturer
* genomföra ett välgörenhets yrkesprojekt tillsammans med polska elever
ta del av den polska yrkesskolan och göra jämförelser med skolan i Sverige
*skapa djupare förståelse och tolerans för kulturell mångfald
*få ta del av den polska kulturen och det polska vardagslivet
*eleverna få uppleva att bo hos polska elever och att de kan kommunicera på engelska och ta del av historiska fakta
*eleverna känner sig säkrare inför egna resor utomlands

Slutrapport
Resan utgick från Gotland, 3 september och vi var hemma igen den 8 september 2023.
Resan genomfördes enligt bifogad resplan (resans program - bilaga 1). Utöver besöket vid Auschwitz/Birkenau, hade vi utbyte med två yrkesskolor i Zakopane och i Kraków, Polen.
Våra och polska elever har haft förutom fysiska möten i Polen också digitala möten.

Projektets syfte är att befrämja kulturell integration och förståelse för historiska och aktuella samhällsprocesser. Ett viktigt mål med projektet är också att genom konkret upplevelse på plats få en större bild av det vi endast läst om i historieböckerna gällande rasism, främlingsfientlighet, förföljelse av folkgrupper, antisemitism, kommunismens brott mot mänskligheten, krig och vad det har lett till.

Toleransprojektet bidrar till djupare förståelse för historiska misstag samt förhoppningsvis förebygger en upprepning av dessa och förmedlar större förståelse för människor från andra kulturer och länder. Detta är särskild viktigt med tanke på att vår skola har många elever från Ukraina, Afghanistan, Somalia, Syrien med flera.
Vi märkte ibland vissa intoleranta tendenser bland våra elever, vilket vi självklart arbetar med att stävja och vi kan konstatera att resan bidragit stort i detta arbete.

Ett annat syfte med projektet är att få kontakter ang. Ung Företagande och samtidigt möjlighet att knyta interkulturella band genom sina UF-företag. Det märks redan att detta utbyte ger ringar på vattnet mellan våra länder i Östersjön. Möten och aktiviteter ökade markant internationell förståelse för våra elever men också polska.

Under gemensamma lektioner på Teams och i Polen utbyte våra och polska elever erfarenheter kring b.la. UF. En gemensam resa till Auschwitz är en erfarenhet för både våra som polska elever. Vi var guidade på svenska och polska av den fantastiske guiden Jacek Brimbram


Väl på plats i Zakopane tillbringade vi en dag där och en tillsammans i Auschwitz. Sedan två dagar med elever från Kraków skolan där betoning låg på Ung Företagande och tolerans.

Eleverna har under besöket diskuterat olika viktiga ämnen på engelska. Genom insikter och deltagande i varandras vardag grundläggs förståelse och tolerans för kulturell mångfald.

För att sprida lärdomarna och erfarenheterna har eleverna såväl före som under och efter resans gång redovisar vad de gjort för andra elever, lärare på skolan och föräldrar samt media.

Resan har blivit väl dokumenterad med bilder och film som kommer visas på skolan.
Vi har skickat pressmeddelandet till alla gotländska medier innan resan med bla tack till FB M-Fonden. (Pressmeddelandet om Toleransprojeket på WG, bilaga 2)
Resultatet hittills har blivit en radiointervju på P4 Gotland innan Tolerans/UF-resan (se 3. länken nedan)

Utöver ovan har eleverna som deltagit i projektet har erfarenhet med sig:
+ Att de kan och vågar kommunicera på engelska, skriftligt och muntligt.
+ Att de på riktigt fått tagit del av den polska kulturen och vardagslivet
+ Att de fått tagit del av och gjort jämförelser mellan de ovan nämnda ländernas skolsystem.
+ Att de på ett frimodigt och kreativt sätt förberett och genomfört resan tillsammans med gruppen
+ Att de känner sig säkrare inför egna framtida resor utomlands
+ Att eleverna från Polen känner sig välkomna hit och blir väl mottagna.

Tillbaka