Toleransprojekt med yrkeselever

Stipendiat
Wisbygymnasiet

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Syftet med vår studieresa med yrkeselever från Wisbygymnasiet till Polen är bland annat att:
• motverka främlingsfientlighet och antisemitism, genom att t ex besöka platser såsom Auschwitz
• besöka polska skolor med yrkesinriktningar för att lära känna ungdomar från andra kulturer
• genomföra ett välgörenhets yrkesprojekt med polska elever
• ta del av den polska yrkesskolan och göra jämförelser med skolan i Sverige.
• skapa djupare förståelse och tolerans för kulturell mångfald.
• få ta del av den polska kulturen och det polska vardagslivet.
• eleverna får uppleva att bo hos polska elever och att de kan kommunicera på engelska samt ta till sig historiska fakta.
• eleverna känner sig säkrare inför egna resor utomlands.

Uppdatering
Toleransprojekt med yrkeselever.
Syftet med vår studieresa med yrkeselever från Wisbygymnasiet till Polen är bland annat att
* motverka främlingsfientlighet och antisemitism genom att t. ex. besöka platser såsom Auschwitz.
* besöka polska skolor med yrkesinriktningar för att lära känna ungdomar från andra kulturer
* genomföra ett välgörenhets yrkesprojekt tillsammans med polska elever
ta del av den polska yrkesskolan och göra jämförelser med skolan i Sverige
*skapa djupare förståelse och tolerans för kulturell mångfald
*få ta del av den polska kulturen och det polska vardagslivet
*eleverna få uppleva att bo hos polska elever och att de kan kommunicera på engelska och ta del av historiska fakta
*eleverna känner sig säkrare inför egna resor utomlands

Tillbaka