Toleransprojektet Väse

Stipendiat
Föreningen Rävlyan

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Genom lektioner, studieresa till Förintelseläger i Polen och efterarbete som verktyg ta hjälp av historien för att öka kunskapen och stärka individen inför framtiden. Att öka insikterna i vad som sker runt om i världen idag samt att använda var och ens förmåga att agera och reagera. Byggstenarna i projektet är mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och demokrati.
Den primära målgruppen är ungdomar och vårdnadshavare i Karlstad kommun. Därtill kommer de skolor och människor som kommer nås i efterarbetes föredrag och utställning.

Uppdatering
Vi kommer att genomföra ett Toleransprojekt på Fritidsgården Rävlyan i Väse Karlstad kommun. Det vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och deras vårdnadshavare från Karlstad kommun eller Väses grannorter.
Projektet "Vi tillsammans med och för varandra". I förebyggande syfte kommer vi att genomföra ett Toleransprojekt för att minimera riskerna ungdomarna möter i samhället runt omkring. Så som på många mindre orter finns fundering och strömningar med avvikande syn på rasism och synen på andra medmänniskor och det okända.
Mål - Att en grupp om minst 7 ungdomar tillsammans med deras vårdnadshavare genomför lektioner och slutlig resa i förintelsen spår. - Att stärka individer att självständigt kunna ta diskussion vad tolerans och mänskliga rättigheter innebär lokalt och globalt. - Efter resan skall redovisningar genomföras i skolor och lokala samhället. Planen är att använda lektionerna och förarbetet, resan och efterarbetet som en språngbräda, för att med hjälp av historien öka kunskapen och stärka individen inför framtiden. Att öka insikterna för vad som sker runt om i världen idag, att använda var och ens förmåga att agera och reagera. Byggstenarna i projektet är mänskliga rättigheter, alla människors lika värde, demokrati, aktiva och mångfalds relaterade värdegrunder.
Metodbeskrivning Under våren 2021 startar lektionerna och föreläsningar och avslutas med en resa till utvalda platser i Polen under höstlovet 2021 för att studera och uppleva Förintelsens minnesplatser. De specifika platsbesök länkas ihop med de tio förberedande lektionerna på hemmaplan. Sida 2 av 3 Inledande och förberedande arbete pågår i Väse i form av informationstillfällen om projektet och insamlande av ekonomiska medel för att kunna genomföra projektet. När denna del är klar tar lektioner, föreläsningar och samarbetsövningar vid. Projektet fortsätter med att gruppen reser och följer i några av förintelsens spår under exkursionerna och lektionerna; vad som hände med människorna eller vad som hände specifikt på olika platser. Efterarbetet, som är det avslutande arbetet efter hemkomst, är lika viktigt som de inledande momenten. Efterarbetet består av redovisningar som deltagarna och gruppen själva har arbetat fram, och deltagarnas ambassadörs roller för projektet synliggörs i föreningslivet lokalt i Väse och i deras skolklasser.
Vad innebär det? Vid ett tiotal tillfällen kommer vi att träffas på Fritidsgården under våren/sommaren och senare under hösten göra en gemensam tågresa till Krakow och Auschwitz i Polen. Vårt mål är att det inte ska kosta oss något, mer än insamlingsarbete. Vi har redan fått ett stipendium från Olof Palmes Minnesfond.
Nästa steg Vi kommer att starta upp med digitala möten under april.

Tillbaka