Building democracy through empowerment and friendship

Stipendiat
Sundsgårdens folkhögskola

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Projektet är ett utbyte mellan Sundsgårdens folkhögskola och New Epoch Center, Albanen. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att agera som demokratiska medborgare, deras egenkraft och möjlighet att verka för förändring, i en tid då demokratin ifrågasätts. Metoden är Forumteater, som ger möjlighet att arbeta med komplexa samhällsfrågor på ett interaktivt sätt. Målet är också ökad förståelse för ungdomars förutsättningar och möjligheter i de båda länderna och att vänskapsband knyts.

Uppdatering
I två år har vi tvingats skjuta upp projektet p g a pandemin. Nu blir det äntligen av: den 23-28 april 2022 åker 16 studerande och 4 personal (tre lärare och bitr rektor) att till Fier i Albanien.

Projektet är ett utbyte mellan Sundsgårdens folkhögskola och New Epoch Center i Fier, Albanen, som samarbetar med Janaq Kilica-gymnasiet. Kontakterna knöts först genom Olof Palme International Center i Albanien.
Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg, bedriver vuxenutbildning inom allmän kurs (motsvarande gymnasienivå), särskild kurs och yrkesutbildning. I detta projekt deltar Allmän kurs,
högskoleförberedande, inriktning ”Mänskliga rättigheter”.

New Epoch Center är en organisation som arrangerar aktiviteter och kurser för ungdomar i åldern 14-29 år i Fier, Albanien. Verksamheten finansieras bl a genom Olof Palme International Center. New Epoch organiserar och stödjer olika ungdomsinitiativ som syftar till att förbättra lokal och nationell politik i frågor som utbildning, folkhälsa, miljö, jämställdhet, etc. Detta för att stödja processen för social förändring och demokratisk utveckling. Centrat har etablerat Fiers ungdomsparlamentet och samarbetar med alla gymnasieskolor i Fier, däribland det kommunala Janaq Kilica-gymnasiet.

Utbytet
I detta projekt kommer studerande på Sundsgårdens Allmän linje, ”Mänskliga rättigheter”, delta i utbyte med en grupp studerande från Janaq Kilica-skolan, 16-20 elever per skola. Besök i Albanien den 23-28 april 2022 och återbesök den 27 september - 1 oktober 2021 på Sundsgården.

Syftet med projektet är att stärka både de svenska och albanska ungdomarnas förmåga att agera som demokratiska medborgare, att stärka deras egenkraft, och förmågan att själva styra sina livsvägar som aktiva medborgare och möjlighet att verka för förändring. Det syftar också till att bygga vänskapsband och ge kunskap om värdlandet och ökad förståelse för ungdomars förutsättningar och möjligheter i värdlandet. Metoden för att nå detta är i första hand Forumteater.

Förutom att jobba med forumteater kommer vi under besöket i Albanien att tillsammans med de albanska ungdomarna besöka en del sevärdheter, bl a Bunkermuseet i Tirana och den romerska ruinstaden Appolonia – där vi också får besök av Sveriges ambassadör Elsa Håstad.

Tillbaka