Resa till Auschwitz-Birkenaw/ Rabka

Stipendiat
Kannebäckskolan

Stipendiebelopp
35000 kr

Sammanfattning
Ett syfte är att elever från de fyra spåren får samverka, genomföra en resa gemensamt och dra lärdom av varandras styrkor. Olikheter kan vara mycket berikande. Den andra är kunskapsmässigt genom att vara innovativ och uppfinningsrik i undervisningen och göra ett besök i historien tror vi på en djup förståelse för de kunskapsmål som vi strävar mot. Jag vill inte lära ut att 6 miljoner judar mördades under andra världskriget utan nå en förståelse för att varje siffra är en individ och dess öde.

Uppdatering
Beskrivning av projektet och dess mål
Vi vill göra en historisk studieresa, vi vill åka till Krakow där syften med resa är att ge eleverna en fördjupad kunskap om det som skedde under andra V-krig och förintelsen. Vi vill inte att de bara skall lära sig att ca 6 miljoner judar mördades under andra världskriget, vi vill att de skall förstå att varje siffra är en individ och vilket brutalt öde som drabbat dem.
Innan resan kommer vi att jobba med händelserna före under och efter andra världskriget för att eleverna skall ha en god förförståelse om vad som skett och på så vis kunna få bästa behållning av vad de kommer att uppleva på plats. Vi kommer att titta på filmen Shindlers list och vandra på de gator där filmen spelats in. Vi kommer fysiskt att besöka det getto som vi sett kvällen innan. Vid ett par platser stannar vi upp och berätta autentiska personliga berättelser om personer som bodde där och dess öde under kriget.

Vidare så kommer vi gå en guidad tur Auschwitz-Birkenau. Det är därför vi är här. Med sitt storslagna, väloljade, snitslade banor och raka led går man genom historien. Vi kan inte ändra det förflutna och vi kan inte göra något alls för alla de miljoner som dog. Men genom att komma hit kan vi bidra till det kollektiva minnet, så att historien, trots allt, inte är dömd att upprepas.
Vi kommer att besöka Rabka som i sin småskalighet är någon slags motsatts till koncentrationslägren men ändå lika gripande. I Rabka finns det kvar en skola som anlades 1939 av nazisterna för att utbilda soldater. Därvid finns även en skjutbana där soldaterna fick öva sig på rörliga måltavlor (läs levande judar) samt en minneslund över de mördade. Ett mycket gripande utflyktsmål.
Tanken med detta projekt är att det är en gemensam resa där elever från tre olika spår medverkar. Det är grundsärskola, döv & hörsel samt tal och språk som med sina olikheter och olika styrkor kan berika varandra. Våra elever kämpar med sin skolgång och med sin tro på sina egna förmågor då deras skolgång inte alltid varit självklar och rak. Dessa elever skall vid hemkomsten förmedla det de lärt sig till de övriga i klassen. Eleverna kommer även att göra en dokumentation/film om vad de upplevt under resan så att kommande klasser på vår skola kan få ta del elevernas intryck och nyvunna insikter/kunskaper.

Tillbaka