Hatets Röst - en teaterföreställning

Stipendiat
Rättighetscentrum Dalarna

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Teaterföreställningen ”Hatets röst” riktas till gymnasieelever (unga vuxna) i Dalarna län, med målsättningen att teaterföreställningen genomförs i alla 15 kommuner, 20 föreställningar. Vi anser oss ha en skyldighet att värna vår demokrati och att ständigt hålla diskussionen levande om nazistiska rörelser. Vi ser en påvisad ökning av rasism, normalisering av rasism och extremism. Människor som står på tröskeln in i vuxenvärlden, och snart ska göra sitt första politiska val, är vår framtid.

Uppdatering
Teaterföreställningen ”Hatets röst”, av dramatiker Birgitta Lind Ingras, ska framföras till gymnasieelever (unga vuxna) i Dalarna län. Handlingen utspelar sig i ett väntrum på ett sjukhus, där en nynazist möter en avhoppad nazist. Från början vet ingen av dem om vem den andre är. Föreställningen har tidigare spelats på Fryshuset i Stockholm (2011) och manuset är reviderat år 2020 med händelser som nu är aktuella. Vår önskan är att teaterföreställningen skall genomföras i Dalarnas alla 15 kommuner. Vi kontaktar gymnasieskolornas rektorer och skolchefer för intresseanmälan och för att förankra föreställningen. Sedan marknadsförs föreställningen till lärarna som får boka in ”Hatets röst”.
Föreställningen framförs i en skol-aula och efteråt följer information om Rättighetscentrum Dalarnas uppdrag som antidiskrimineringsbyrå, vårt förebyggande arbete och information om var man tex kan vända sig för att få stöd och hjälp i dessa frågor. Publiken har också möjlighet till samtal och får ställa frågor relaterade till innehållet tillsammans med Rättighetscentrum Dalarna och regissören.

Verksamheten genomförs år 2021.

Syfte

Rättighetscentrum Dalarna är dalarnas antidiskrimineringsbyrå och är en av Sveriges totalt 18 antidiskrimineringsbyråer.
Vårt uppdrag styrs av en statlig förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.

Rättighetscentrum Dalarna arbetar med:
*Kostnadsfri rådgivning och stödjande insatser till personer som upplever sig diskriminerade.
*Förebyggande arbete genom kompetenshöjande insatser såsom information, utbildningar, föreläsningar och seminarier.
*Opinionsbildande insatser och arrangemang, gärna i samverkan med andra.

Detta projekt kännetecknas av och behandlar teman som främlingsfientlighet, rasism och extremism, utanförskap, radikalisering, fördomar och normer.

Syftet med att framföra teaterföreställningen ” Hatets röst” ryms främst i det förebyggande arbetet i vårt uppdrag, men även inom det opinionsbildande uppdraget. Detta då vi ser en påvisad ökning av rasism, normalisering av rasism och extrema grupperingar i samhället som vi behöver motverka, förebygga och prata mer om.

Vi, Rättighetscentrum Dalarna, arbetar för mänskliga rättigheter, mot diskriminering, och vi anser oss ha en skyldighet att värna vår demokrati och allas mänskliga rättigheter. Manusets språk är modigt och ärligt med en hög igenkänningsfaktor. Vi tror på att denna teaterföreställning kan vara en konkret metod för att nå högre öppenhet i dessa frågor, ökad nyansering och kunskap, som inte bara medför tankar utan också medför mod att sätta igång viktiga samtal hos publiken. Vår förhoppning är att dialogen fortsätter i klassrummen, och tillsammans med vännerna. Vår förhoppning är att man med hjälp av Hatets röst kan sänka trösklarna till att tala med varandra (även lärare – elever-samtal) om främlingsfientlighet, rasism och extremism, utanförskap, radikalisering, fördomar, normer och dess konsekvenser. Kanske medför detta att vi förebygger att människor hamnar i dessa sammanhang och även bidrar till att människor tar sig ur dem.

Målet är att nå så många unga människor i dalarna som vi kan, och därför riktar vi oss främst till gymnasieklasser. Människor som står på tröskeln in i vuxenvärlden, och snart ska göra sitt första politiska val, är vår framtid.

Tillbaka