Interreligiös dialog och fredsbyggande i Libanon

Stipendiat
Isak Lundholm

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Trettio år efter inbördeskrigets slut och folket i Libanon är fortfarande starkt uppdelat mellan etnoreligiösa gränser. Kriget skulle leda till en etnisk rening som resulterade i religiösa enklaver i ett land som tidigare var blandat. Försök har gjorts för att motverka denna uppdelning och möjliggöra att fördrivna grupper kan återvända hem. Mitt projekt syftar till att studera hur interreligiös dialog kan användas som verktyg för att återintegrera religiösa grupper i Libanon.

Uppdatering
En fredsbyggande studie bland religiösa grupper i Mellanöstern. 10 år har gått sedan den arabiska våren drabbade Mellanöstern och Nordafrika. Men vad som började som en sträva för demokratiska rättigheter och bättre levnadsvillkor, slutade i de flesta fall med blodiga inbördeskrig och fortsatt förtryck. Konflikter som skapat extrema humanitära katastrofer i länder som Jemen, Syrien och Irak. Konflikterna beskrivs ofta i media som ”sekteristiska”, där olika religiösa grupperingar strider mot varandra. Ett av de mest religiöst pluralistiska samhällena i Mellanöstern är Libanon, där religion är djup sammanflätad med alla aspekter av samhället från offentliga institutioner till utbildning. Politiska och religiösa splittringar bidrog till att landet drabbades av ett förödande inbördeskrig (1975-1990). Konflikten beskrivs ibland som grunden till sekteristiskt våld i Mellanöstern vi ser idag. Ett land mindre än Västerbotten men som rymmer över 6 miljoner invånare och 18 officiellt erkända religiösa grupper. Mycket arbete har gjorts i Libanon för att skapa en varaktig fred mellan de olika religiösa grupperna även uppkomsten av våldsam extremism, över 1,5 miljoner syriska flyktingar och en förödande explosion i huvudstaden förvärrat situationen. Genom att studera arbetat att förena det olika religiösa grupperna i Libanon, hoppas jag kunna utvärdera det nödvändiga metoder som behövs för att bidra till att skapa långvarig fred i en annars konfliktdrabbad region. Det är tack vare stöd från Olof Palmes minnesfond jag kan genomföra denna studie. Där jag kommer resa till Libanon och med stöd av den lokala organisationen, Adyan Foundation, utvärdera effekterna av deras verksamhet. Adyans projekt bygger på att skapa ett inkluderande medborgarskap genom ökad förståelse för andra grupper och spirituell solidaritet mellan olika religioner. Studien har på grund av Covid-19 blivit uppskjuten till juni och kommer pågå under stora delar av sommaren 2021.

Tillbaka