Auschwitz läger

Stipendiat
Unga Örnar Jämtland

Stipendiebelopp
58000 kr

Sammanfattning
Vi vill planera och genomföra ett läger för våra ungdomar för att skaffa ökad förståelse för bl'a andra världskriget då det är extremt viktigt i vår samtid, när högerextrema vindar blåser i Europa. Efter detta besök i förintelselägret vill vi att gruppen kommer hem till Sverige med ökade kunskaper om antisemitism – och en vilja att dela med sig. När intolerans dyker upp bland skolkamraterna hoppas vi att våra ungdomar skapar diskussion utifrån demokratibegreppet och alla människors lika värde.

Uppdatering
Syftet med att vi från första början fick idén att göra denna satsning och studieresa med Unga örnar var att kommunen gjorde en liknande satsning för ungdomar i högstadieskolan, projetet hos dom heter ”Toleransprojektet” meningen med detta projekt är i stort det samma som vi vill uppnå med våra ungdommar.

Det vi kommer jobbar med under projektet är vilken syn vi har på andra människor, alla människors lika värde och att motverka att våra ungdomar hamnar i grupper i samhället med våldsbejakande extremism.

Så som samhället ser ut idag där männsikor från många delar av världen lever sida vid sida med varnadra men som kanske inte förstår eller vet om vad dessa medmänniskor bär med sig i sin historia hit till sverige vill vi skapa en förståelse för tillsammans, den extremhöger som idag växer sig allt lägre ner i åldrarna i vårt samhälle är skrämmande och vi vill lyfta detta till ytan och få våra unga att förstå vidden av vad rasism är och gör med vårt samhälle. Vi får glömma vår historia och som det ser ut idag så finns inte längre någon överlevande kvar från konsetrationslägren som kan föra den fruktansvärda historien vidare och då behöver någon annan ta över och föra budskapet vidare. Det är en mörk och fruktansvärd del av vår historia och enda sättet att inte hamna i samma hjulspår igen är att låta historien leva vidare trotts att den är jobbig att bära.

Vi vill med detta projekt där vi träffar ungdomarna i studiecirkelform under fyra tillfällen innan själva resan till Polen lyfta denna del av historien med andra världskriget och hur Hitler förintade och torterade miljoner männsikor. Vi kommer träffa en histoielärare och ha en föreläsning i ämnet och en träff där vi ser på film i ämnet tillsammans och efter vi sett filmen så utvärderar vi den tillsammans. Vi kommer ha samarbetslösningar och team building då alla ungdomarna inte känner varnadra sedan tidigare.

Vi avslutar projektet med en gemensam resa till Krakow i Polen där vi kommer besöka konsentrationslägret Auschwitz under en heldags tur med guide.

Tillbaka