Auschwitz läger

Stipendiat
Unga Örnar Jämtland

Stipendiebelopp
58000 kr

Sammanfattning
Vi vill planera och genomföra ett läger för våra ungdomar för att skaffa ökad förståelse för bl'a andra världskriget då det är extremt viktigt i vår samtid, när högerextrema vindar blåser i Europa. Efter detta besök i förintelselägret vill vi att gruppen kommer hem till Sverige med ökade kunskaper om antisemitism – och en vilja att dela med sig. När intolerans dyker upp bland skolkamraterna hoppas vi att våra ungdomar skapar diskussion utifrån demokratibegreppet och alla människors lika värde.

Uppdatering
Syftet med att vi från första början fick idén att göra denna satsning och studieresa med Unga örnar var att kommunen gjorde en liknande satsning för ungdomar i högstadieskolan, projetet hos dom heter ”Toleransprojektet” meningen med detta projekt är i stort det samma som vi vill uppnå med våra ungdommar.

Det vi kommer jobbar med under projektet är vilken syn vi har på andra människor, alla människors lika värde och att motverka att våra ungdomar hamnar i grupper i samhället med våldsbejakande extremism.

Så som samhället ser ut idag där männsikor från många delar av världen lever sida vid sida med varnadra men som kanske inte förstår eller vet om vad dessa medmänniskor bär med sig i sin historia hit till sverige vill vi skapa en förståelse för tillsammans, den extremhöger som idag växer sig allt lägre ner i åldrarna i vårt samhälle är skrämmande och vi vill lyfta detta till ytan och få våra unga att förstå vidden av vad rasism är och gör med vårt samhälle. Vi får glömma vår historia och som det ser ut idag så finns inte längre någon överlevande kvar från konsetrationslägren som kan föra den fruktansvärda historien vidare och då behöver någon annan ta över och föra budskapet vidare. Det är en mörk och fruktansvärd del av vår historia och enda sättet att inte hamna i samma hjulspår igen är att låta historien leva vidare trotts att den är jobbig att bära.

Vi vill med detta projekt där vi träffar ungdomarna i studiecirkelform under fyra tillfällen innan själva resan till Polen lyfta denna del av historien med andra världskriget och hur Hitler förintade och torterade miljoner männsikor. Vi kommer träffa en histoielärare och ha en föreläsning i ämnet och en träff där vi ser på film i ämnet tillsammans och efter vi sett filmen så utvärderar vi den tillsammans. Vi kommer ha samarbetslösningar och team building då alla ungdomarna inte känner varnadra sedan tidigare.

Vi avslutar projektet med en gemensam resa till Krakow i Polen där vi kommer besöka konsentrationslägret Auschwitz under en heldags tur med guide.

Slutrapport
Rapport om Unga Örnar Jämtlands län studieresa till Auschwitz mm

Under hösten 2022 fick alla medlemmar ett mail med kortfattad information om resan. Intresserade fick anmäla sig, och sedan hade vi en träff då alla fick veta förutsättningarna för studieresan; att man måste delta i förberedande träffar och att man också måste vara beredd att lägga ner en del arbete efteråt för att sprida kunskapen vidare. 8 ungdomar i åldrarna 14 - 19 år blev den grupp som sedan skulle företa resan, tillsammans med 3 vuxna ledare.


Förberedelse

Träff 1: Möte med ungdomarnas föräldrar för att försäkra oss om att alla var införstådda med vad vi skulle göra, samt hur och när det skulle göras.

Träff 2: Samtal med en inbjuden gäst som besökt Auschwitz flera gånger tillsammans med ungdomar från grundskolorna i Östersund (”Toleransprojektet”). Hon informerade om vad vi skulle komma att möta och vad vi behövde tänka på, samt besvarade frågor som vi hade.

Träff 3: Vi såg filmen ”Schindlers list” tillsammans.
.
Träff 4: Sista koll inför resan


Resan

18 juni klev vi på tåget för att ta oss till Arlanda. Övernattning där inför nästa morgons flyg

19 juni anlände vi till Krakow, sökte upp vårt hotell och förberedde oss för nästa dag.

20 juni kom vi så till Auschwitz. Vi blev under några timmar guidade genom området och fick se husen där människorna hölls fångna, gick gången där det fanns foton med namn på många som bott och dödats där, deras skor, museet, gaskamrarna, tortyrrummen…..

Efter detta åkte vi vidare till Birkenau. Där fanns inte många hus kvar, men skorstenarna var kvar så man verkligen fick en uppfattning om hur stort det varit. Tågrälsen in till lägret fanns också kvar och två tågvagnar som visade hur människorna fraktats dit.

Röster om denna dag: ”Jag kände mej som en helt annan person än den jag är annars”, ”Hemskt!!”, ”Jag kände stort vemod…”, Det kändes som en jättestor begravning”, ”Nåt jag aldrig kommer att glömma så länge jag lever!”

21 juni besökte vi saltgruvorna, vilket också var en oförglömlig upplevelse men av helt annat slag än den dagen innan.

22 juni hemresa.


Efterarbete

I efterarbetet har vi delat upp oss i två gäng; fem av oss har medverkat i skrivandet av denna rap-port. Vi har också en idé om att göra en fotoutställning (lätt flyttbar sådan) om vårt besök i Auschwitz, då vi tillsammans har väldigt många bilder. Övriga tre deltagare jobbar med en mera ingående berättelse om vår resa, och som vi hoppas lokalpressen kan vara intresserad av.

Tillbaka