Studieresa Berlin/Sachsenhausen.

Stipendiat
Rutsborgsskolan, klass 8 (A, B och C). Totalt 80 elever.

Stipendiebelopp
41000 kr

Sammanfattning
Ett syfte är att ge eleverna en ökad förståelse av förintelsen samt historisk påverkan av andra världskriget. Med tanke på samhällets generella utveckling när det gäller rasism/främlingsfientlighet är detta ett mycket viktigt ämne att föra vidare till våra elever och även framtida generationer. Det är möjligt att läsa sig teoretiskt via litteratur men det är helt annat att uppleva på plats, där det har hänt. Målet är att se och uppleva historien med sina egna sinnen.

Ett annat syfte med resan är att eleverna ska diskutera rasism, antisemitism och främlingsfientlighet och kunna reflektera och ta ställning i svåra frågor om folkmord, krig, olika diktaturer och politiska system.

Uppdatering
Rutsborgsskolan, nu klass 9, har blivit beviljade Palmefondens stipendie.
Pengarna ska finansiera en resa till Berlin och Sachsenhausen under läsåret, för samtliga nior. Planen är att genomföra under hösten (beror på Coronan). Resan till Berlin och Sachsenhausen har varit en återkommande resa som Rutsborgsskolans nior genomfört under många år och varit mycket lärorik utifrån ett historiskt perspektiv. Syftet är att ge eleverna en ökad förstålse av förintelsen, att uppleva den på plats, med sina egna sinnen. Det är möjligt att läsa via litteratur men ger en helt annan upplevelse , förståelse, man får information och kunskap på plats anser både skola och föräldrar.

Tillbaka