I folkmordens fotspår

Stipendiat
Falkenberg gymnasieskola

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning
Syftet och mål med projektet är att utvidga lärarnas och elevernas perspektiv på folkmord genom att besöka och uppleva historiska platser som Srebrenica där ett folkmord ägde rum 1995. På så sätt vill vi också sprida kunskaper om folkmord som värsta brott mot mänskligheten samt arbeta aktivt mot alla former av rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och intolerans. Målet är också att öka elevernas förståelse för andra kulturer och få kunskaper om samhällen som gått genom krig.

Uppdatering
Till hösten kommer 19 elever och två lärare från Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap, att resa till Bosnien. Bland annat kommer vi att besöka Srebrenica, där ett folkmord ägde rum i juli 1995.

Kurser som ingår i vårt projekt är samhällskunskap 3, historia 3, geografi1, internationella relationer., bild, svenska och religionskunskap.

Syftet med vårt projekt och resan, som en del av projektet, är att elever och lärare får fördjupade kunskaper om orsaker och konsekvenser av folkmord som värsta brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter. Dessutom kommer elever och lärare att fördjupa sina kunskaper om landets och regionens historia och samhällsförändringar som en konsekvens av krig och folkmord.

Under resans gång, kommer vi bland annat att: a) träffa överlevande från folkmord i Srebrenica b)diskutera om försoningsprocessen i staden och landet, c)skapa kontakter med ungdomar i Srebrenica och i övriga delar av landet d) arbeta aktivt mot alla former av rasism, antisemitism ,främlingsfientlighet och intolerans både lokalt och globalt.

e) sprida vidare våra inhämtade kunskaper

Med vänlig hälsning
Projektansvariga
Irhan Kasic, fil.mag i historia, programansvarig lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola

Tillbaka