Reservsjukhuset Malmö Borgarskola

Stipendiat
Malmö Borgarskola

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Vi vill att Per Albin Hanssons tidigare skola, Malmö Borgarskola, i samarbete med Malmö Museer kan modernisera den idag lilla och alltför anspråkslösa elevutställningen och uppmärksamma det kulturhistoriska värdet i vår byggnad som användes som sjukhus för totalt 1031 f.d. koncentrationslägerfångar i samarbete med Malmö Museer.

Slutrapport
"I LIVETS VÄNTRUM"
RESERVSJUKHUSET MALMÖ BORGARSKOLA
Tisdagen den 10 november 2020 hade den unika utställningen "I livets väntrum -skolan som
blev flyktingsjukhus" premiär på Malmö Borgarskola. Utställningen handlar om när skolan
gjordes om till reservsjukhus vid krigsslutet 1945.
Våren 1945 var Europa svärt härjat av krig. Andra världskriget hade pågått i sex år. Bomber föll över städerna. Människor var på flykt. Flera tusen av dem kom till Sverige, de flesta nyligen befriade ur nazisternas koncentrationsläger. På kort tid ställde Malmö om för att ta hand om flyktingarna. Skolor, idrottshallar, museet och andra institutioner blev flyktingförläggningar, sjukhus och karantänboenden.
Den här utställningen handlar om den tiden när Malmö Borgarskola gjordes om till
reservsjukhus. Och om de människor som under några livsavgörande dagar vistades på
Borgarskolan, i väntan på att starta sitt liv på nytt ...
Personliga berättelser, bilder och dokument från överlevande och efterlevande, från arkiv och museer ligger till grund för utställningen.
-Det är en permanent utställning som visar på Borgarskolans del i den globala och lokala
historieskrivningen. Utställningen kommer att ge goda förutsättningar att göra undervisningen extra intressant i och med kopplingen till den egna skolan, säger Martin Roth, rektor på Borgarskolan.
Utställningen kommer vara öppen för allmänheten, pedagogiskt material kommer att skapas för att fördjupa elevernas kunskaper ytterligare. Även en hemsida kommer byggas för att lyfta fram fler människoöden som inte ryms i utställningen.
Projektet gjordes möjligt tack vare bidrag från Malmö Förskönings-och Planteringsförening samt Olof Palmes minnesfond.
Utställningen är producerad av Bergkvist ORD & TEXT i samarbete med Malmö Borgarskola, Malmö Museer och Malmö Stadsarkiv.
Utställningen är en del av Borgarskolans satsning på ökad förståelse och antirasism. Skolan har även en judisk resurs anställd vilket i sig är unikt samt att delar av personalen varje år åker till Israel och Palestina vilket uppskattas och har uppmärksammats i media.
https:// www .mynewsdesk.com/se/malmo /pressreleases /premiaer-foer-uts taellningen-i-livcts­vaen trum-3049 SOO
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/vanessas-slakting-raddades-nar-skolan-blev-sjukhus
https://www.ordochtext.se/nyheter/2020/11 /11 /utbildningsminister-och-verlevande-frn­
frintelscn-gstade-invigning

Tillbaka