Pierre Schori om Lisbet Palme

2018-10-18

”Få kände omtanke och inlevelse i andra människors öden som Lisbet Palme. Min familj och jag kände oss omfattade av hennes varma vänskap.
Hennes klokskap och erfarenhet var ett mycket viktigt stöd för oss i Olof Palmes Minnesfond.”

/Pierre Schori, ordförande i Olof Palmes minnesfond

Lisbet Palme, januari 2015. Foto: Björn Qvarfordt