Pierre Schori, avgående ordförande i Olof Palmes Minnesfond har ordet:

2022-05-20

Det är med en känsla av stor tacksamhet och djup glädje som jag idag lämnar Olof Palmes Minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet där jag har haft hedersuppdraget som ordförande i 25 av fondens 35-åriga historia.

Jag tackar Olof Palmes familj, mina medarbetare i styrelsen och vårt lilla men effektiva kansli som alla med sitt inspirerande engagemang har hängivet och kreativt bidragit till att göra Minnesfonden välkänd och verksam bland unga människor i Sverige och hos freds-och frihetskämpande individer och rörelser i världen.

Årligen har stora bidrag kunnat fördelas i form av stipendier som omvandlats till ökad medvetenhet och konkret solidaritet, medan Palmepriset av många setts som ett solidaritetens Nobelpris. Några av de senaste mottagarna vittnar om bredden av priset.

Patricia Gualinga för sin kamp för urfolkens livsvillkor i Amazonas. Författaren David Cornwell, också känd som John le Carré. Daniel Ellsberg som avslöjade Vietnamkrigets barbari i början av 1970-talet och nu varnar för en global nukleär förintelse. Förintelseöverlevarna Hédi Fried och Emerich Roth för deras livslånga upplysningsarbete mot nazism och rasism. Den palestinske kyrkoherden Mitri Raheb och den israeliske journalisten Gideon Levy som kämpar mot våld och ockupation och samlevnad och lika medborgerliga rättigheter för alla.

Pristagarna och de tusentals stipendiaterna för Olof Palmes politiska gärning vidare även i ett sådant grymt år som detta.

Vi erinras om FN:s första miljökonferens i Stockholm för 50 år sedan. När den svenske statsministern invigde konferensen den 5 juni 1972 fördömde han Nixonregimens giftbesprutning av Vietnams skogar och betecknade det som ekocid (miljömord).

Tio år senare lanserade Palme begreppet gemensam ́säkerhet ́ i den så kallade
Palmekommissionens rapport. Däri anvisades en väg ut ur den nukleära terrorbalansens gastkramning med en slutsats som antogs av de militära supermakternas ledare, Michail Gorbatjev och Ronald Reagan: ”Det finns inga segrare i ett kärnvapenkrig. Den internationella säkerheten måste vila på samarbete för gemensam överlevnad i stället för på hot om ömsesidig förstörelse”.

Det gläder mig att Minnesfonden nu med nya goda krafter för vidare Olof Palmes oavslutade kamp.

Olof Palmes son Joakim Palme kommenterar:

– Pierre har gjort enastående insatser för minnesfonden och för detta är vi honom evigt tacksamma. Genom att förena sitt starka engagemang i min fars anda med sin pliktkänsla och goda moral har Pierre haft stor betydelse för verksamheten i hela dess bredd. Pierres insatser har fått en särskild betydelse för oss i familjen därför att de stått i en så nära samklang med Olof Palmes person och gärning.

På måndag offentliggörs vem som blir minnesfondens nya ordförande samt dess nya styrelseledamöter.

IN ENGLISH