Allmänna kriterier

Olof Palmes Minnesfond tar emot ansökningar från enskilda såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar.

Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år.

Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.

Projekten ska vara välplanerade.

Projektet skall vara tidsbegränsat med ett start- och ett slutdatum

Stipendier ges inte retroaktivt eller till redan påbörjade projekt. Exempel på ”påbörjat projekt” är en ansökan där man söker stipendium för resekostnader men där resan redan är påbörjad eller genomförd.

Stipendium kan inte ges för att stödja löpande verksamhet.

I den mån fonden ger stipendier för studier ska dessa ligga inom något av områdena fred och gemensam säkerhet, internationell förståelse och mänskliga rättigheter. Det som oftast beviljas är stipendium för resor och omkostnader i samband med examensarbete eller fältstudier. Fonden ger inte stipendium för kursavgifter i samband med utbytesstudier.

Du som vill kan också ta del av tidigare beviljade stipendier samt ta del av rapporter från våra stipendiater.  Vi har också en lathund där du kan svara på frågor för att få reda på om det är en bra idé att skicka in en ansökan.