Fred

Minnesfonden vill stödja och främja det engagemang och arbete som verkar för fred och ett fredligt sätt att lösa de olika konflikter som mänskligheten ständigt tycks stå inför: mellan stater, mellan olika grupperingar inom ett land och mellan enskilda individer.