Registrering av ansökan/Ansökningsformulär

Läs igenom nedanstående information innan ni börjar fylla i er ansökan.

Ansökan görs i elektroniskt ansökningsformulär här på hemsidan. Formuläret går inte att spara. Dock får man ett bekräftelsemail med en pdf på sin ansökan när denna är inskickad.

Ansökan skall vara fullständigt ifylld. Det innebär att alla frågor ska besvaras så utförligt som möjligt och enligt anvisningarna.

Är ni flera enskilda personer som söker för samma projekt så kan ni skriva en gemensam ansökan. Ange kontaktuppgifter till en av er som söker. Ange tydligt hur många ni är som söker och samtligas namn, det kan göras i rutan ”Beskriv dig/er organisation..”.

Övrig information eller andra dokument som kan styrka projektet, såsom praktik/volontärplatsintyg, rekommendationsbrev etc. får ni gärna ha till hands. Vi kommer att begära in detta vid behov.

De referenter ni uppger ska kunna gå i god för er som enskild person/organisation samt det projekt ni söker pengar för.

Förkortningar  – på organisationer och dylikt. När förkortningar används så ska det alltid anges vad dessa står för.

Tips att tänka på i ansökan:

  • en tydlig idé om syfte och vad du/ni vill uppnå med projektet
  • en utvecklad tanke om hur du/ni vill förvalta erfarenheterna av projektet när det är genomfört

 Ansökningsformuläret

Vi rekommenderar att man tar del av all information och alla frågor i ansökningsformuläret (görs genom att scrolla) innan man börjar formulera sin ansökan.

Välkommen med din/er ansökan!

Ansökningsformulär›