Ansökningsdatum

Stipendieperioder och sista ansökningsdatum

Stipendium kan sökas två gånger per år, vår och höst.

Sista ansökningsdatum
vår: 20 mars
höst: 20 september

Ansökningar kan skickas in fram till midnatt under sista ansökningsdagen. För sent inkomna ansökningar emottas inte.

När bör man söka?

Generellt så rekommenderar vi att söka stipendium på hösten för projekt som skall äga rum på våren och vice versa.

Efter sista ansökningsdatum tar handläggningstiden 7-8 veckor. Fondens styrelse tar ställning till samtliga ansökningar vid ett och samma tillfälle, som äger rum i mitten av maj (vårens ansökningar) och mitten på november (höstens ansökningar). För att en stipendieansökan skall kunna beviljas får projektet inte vara påbörjat innan styrelsen har sammanträtt och tagit beslut om periodens stipendiater.

Fonden beviljar inte redan påbörjade projekt, det vill säga där finansiering genom stipendium från fonden skulle ske retroaktivt. Planeringen av ett önskat projekt får givetvis vara påbörjat.