Lathund

Genom att svara på ett antal frågor om ditt projekt kan vi på ett snabbt och enkelt sätt hjälpa dig att få en uppfattning om det är ett projekt som Palmestipendiet skulle kunna tänkas stödja.



Fråga:

Har ditt projekt som syfte att öka den internationella förståelsen?

Fråga:

Har ditt projekt som syfte att motverka rasism och främlingsfientlighet?

Fråga:

Har ditt projekt som syfte att verka för fred?

Fråga:

Planerar ni att genomföra ert projekt tidigast sex veckor efter sista ansökningsdag (dvs 20 mars/20 september)?

Fråga:

Är ni som genomför projektet ungdomar?

Fråga:

Riktar sig projektet till ungdomar?

Fråga:

Har du en tydlig tanke om hur ni ska förbereda inför projektet?

Fråga:

Finns det en tanke om hur du ska använda er av resultaten av ert projekt?

Fråga:

Har du en klar och tydlig budget för ert projekt?