Överlämnande av brev rörande Waleed Sami Abu al-Khair

2014-06-17

I samband med årsmötet för European Council on Foreign Relations som avhölls i Rom den 12-13 juni i år, överlämnade ordföranden i Olof Palmes Minnesfond Pierre Schori brev till utrikesminister Carl Bildt och Prince Turki al-Faisal, ordföranden för King Faisal Center for Research and Islamic Studies i Riyad.

I breven uppmanar Pierre Schori å styrelsens vägnar Carl Bildt och regeringen att agera för frigivandet av 2012 år Palmepristagare Waleed Sami Abu al-Khair. Han riktade en liknande vädjan till prins Turki, som tidigare tjänstgjort som långvarig chef för saudiska säkerhetstjänsten och ambassadör i Washington.

Waleed Sami Abu al-Khair tilldelades 2012 års Olof Palmepris för en uthållig och rakryggad insats till försvar för mänskliga och medborgerliga rättigheter för såväl män som kvinnor i Saudiarabien.

At the annual meeting of the European Council on Foreign Relations, which was held in Rome on 12-13 June this year, Pierre Schori, the Chairman of the Olof Palme Memorial Fund, handed a letter to Swedish Foreign Minister Carl Bildt and Prince Turki al-Faisal, Chairman of King Faisal Center for Research and Islamic Studies in Riyadh, Saudi Arabia.

In the letters Schori, on behalf of the Board, asks Carl Bildt and the government to act for the release of 2012 years Palme Award winner Waleed Sami Abu al-Khair. He addressed a similar appeal to Prince Turki, who previously served as head of Saudi intelligence and ambassador in Washington.

Waleed Sami Abu al-Khair received the 2012 Olof Palme Prize for his strong, self-sacrificing and sustained struggle to promote respect for human and civil rights for both men and women in Saudi Arabia.