Olof Palmes minnesfond och FN i samarbete

2008-02-12

Den 25-27 februari går nästa seminarieomgång av stapeln i FN-högkvarteret i New York. UNITAR (UN Institute for Training and Research) och minnesfonden genomför detta samarbete med målsättningen att kurserna ska ge diplomater från tredje världen ett verktyg att göra sin röst hörd i förhandlingar på den internationella arenan och därmed få ett större inflytande och en bättre möjlighet att påverka.

Fondens ordförande, ambassadör Pierre Schori, leder en session av seminariet med erfarenheter från förhandlingar med Sovjetunionen och USA under kalla kriget, av Olof Palmes insatser för Kärnvapennedrustning, samt från sin egen erfarenhet som chef för FN:s fredsbevarande mission i Elfenbenskusten. Utöver ambassadör Pierre Schori kommer även Ms. Kimberly Gamble-Payne, United Nations Children’s Fund att hålla en del av seminariet. Workshopen leds i sin helhet av Mr Brook Boyer, Manager of UNITAR’s Multilateral Diplomacy programme. Han är en mycket erfaren utbildare i förhandlingar. I tillägg från föregående år kommer även ett rundabordssamtal att hållas med ambassadörer med erfarenhet från förhandlingar i säkerhetsrådet. Med dessa erfarenheter som utgångspunkt kommer de ytterliggare att berika seminariet med personliga reflektioner kring de dagliga utmaningar man möter i FN: s högkvarter.