Nominering till Olof Palmepriset

Olof Palmepriset är ett årligt pris som delas ut av Olof Palmes Minnesfond sedan 1987.

Priset tilldelas en eller flera personer som gjort en särskilt betydande insats inom något av områdena antirasism, mänskliga rättigheter, internationell förståelse, fred och gemensam säkerhet.

I september inleder fondens priskommitté arbetet med att utse årets pristagare. Beslut tas av fondens styrelse i november och prisceremonin äger rum i Stockholm slutet på januari följande år. Olof Palmepriset tillkännages i januari.

Priskommitténs medlemmar är:
Stefan Löfven, Joakim Palme, Anna Karin Hammar, Anita Klum, Jens Orback och Anna Sundström.

Nominering till Olof Palmepriset

Fonden välkomnar nomineringar till Olof Palmepriset senast den 1 september.

Nomineringsformulär till Olof Palmepriset