Olof Palmepriset 2016 till Spyridon Galinos och Giusi Nicolini

2017-01-09

Borgmästarduo delar Palmepriset

Europas öar Lesbos i Grekland och Lampedusa i Italien har blivit första anhalt för tusentals människor som i bräckliga farkoster flyr krig och terror. Öarna har därmed framstått som symboler för arbetet med att rädda liv och vara en fristad för flyktingarna. Nu belönas borgmästarnas, och därmed även öbornas mod, uppoffringar och humanitet med 2016 års Palmepris.

Prismotiveringen lyder:

Olof Palmepriset 2016 tilldelas de två borgmästarna Spyridon Galinos, Lesbos, och Giusi Nicolini, Lampedusa och Linosa, för att med ett inspirerande ledarskap i en av vår samtids svåraste stunder ha räddat tusentals liv och därmed ingett hopp och framtidstro.

Tillsammans med sina medborgare öppnade de sina sinnen och samhällen för flyktingar undan krig, terror och misär. I en allt farligare och grymmare värld har de understrukit det humanistiska imperativet: det är viktigare att skydda människor än gränser.

 
Giusi Nicolini, borgmästare i Lampedusa och Linosa med en befolkning på drygt 6500 invånare, är född 1961. Hon valdes till sitt ämbete 2012 på en medborgarlista fristående från de etablerade partierna och var tidigare aktiv i miljöfrågor och mot maffian. Chokad av den likgiltighet hon upplevde inför flyktingdramat, riktade hon kort efter sitt tillträde en skarp uppmaning till Europas ledare att öka insatserna för alla nödställda.

Spyridon Galinos, borgmästare sedan 2014 i Lesbos med cirka 100 000 invånare, är född 1952 i Athen och uppvuxen i Mytilini, Lesbos huvudstad. Han är son till en motståndsman under den tyska ockupationen och var tidigare en framgångsrik simmare och vattenpolospelare. Efter en tid som kommunalråd i Mytilene valdes han 2009 till medlem i det grekiska parlamentet och var en av de första ledamöterna att avstå privilegier och immunitet.

 
Måndagen den 30 januari delas Olof Palmepriset ut vid en ceremoni i riksdagens andra kammarsal. Det är arbetarrörelsens största pris och pristagarna får förutom ett diplom dela på prissumman om 100 000 dollar. Båda pristagarna kommer att närvara.