Olof Palmepriset 2010 till Eyad El-Sarraj

2011-01-04

OLOF PALMEPRISET 2010 går till EYAD EL-SARRAJ2010 års Olof Palmepris går till den palestinske psykiatrikern, freds- och människorättsaktivisten Eyad El-Sarraj i Gaza för hans uppoffrande och oförtröttliga kamp för förnuft, försoning och fred i en region som präglas av våld, ockupation, förtryck och mänsklig misär.

I sitt professionella och politiska arbete har Eyad El-Sarraj ställt sig på den enskilda människans sida, oavsett nationalitet, kön eller samhällsställning. Han har lyft fram förtryckets destruktiva påverkan på den psykiska hälsan. Han har visat på de samband som uppstår mellan instängdhet, hopplöshet, desperation och våld, samt hur detta negligeras av såväl palestinska som israeliska myndigheter.Eyad El-Sarraj ger hopp och röst åt ett marterat folk; för en rättvis fred mellan Israel och Palestina, och för försoning inom Palestina självt.  

The 2010 Olof Palme Prize is awarded to the Palestinian psychiatrist Eyad El‑Sarraj, peace and human rights activist in Gaza, for his self-sacrificing and indefatigable struggle for common sense, reconciliation, and peace in a region characterized by violence, occupation, repression and human misery.In his professional and political work, Eyad El-Sarraj has stood on the side of the individual human being, regardless of nationality, gender or social position. He has brought into the light the destructive influence of repression on mental health. He has shown the connections arising between confinement, hopelessness, desperation and violence, and how this is neglected by both Palestinian and Israeli authorities.Eyad El-Sarraj gives hope and voice to a tormented people, and for a just peace between Israel and Palestine, and for reconciliation within Palestine itself. 

OLOF PALMEPRISET, arbetarrörelsens största och mest prestigefyllda pris, inrättades den 6 februari 1987 då styrelsen beslutade att dela ut ett årligt pris för en särskilt betydande insats i Olof Palmes anda. Priset består av ett diplom och 75 000 US dollar.
Prisceremonin kommer att hållas i Riksdagens Andra Kammarsal, kl 16.00 fredagen den 28 januari 2011.

PRESSKONTAKTPierre Schori, ordförande, 0709-58 38 38. 
För ytterligare upplysningar, besök vår hemsida www.palmefonden.se eller kontakta sekretariatet på telefon 08-677 57 90.
  

Tidigare pristagare  1987 Cyril Ramaphosa, Sydafrika1988 Javier Pérez de Cuéllar, FN:s generalsekreterare1989 Václav Havel, Tjeckoslovakien1990 Harlem Désir och SOS Racisme, Frankrike1991 Amnesty International1992 Arzu Abdullayeva, Armenien, och Anahit Bayandour, Azerbajdzjan1993 Studenter för Sarajevo1994 Wei Jingsheng, Kina1995 Palestinska Fatah Youth och israeliska Labour Young Leadership och Peace Now1996 Bruce Harris, Casa Alianza, Centralamerika1997 Salima Ghezali, Algeriet1998 Oberoende media i f.d. Jugoslavien representerade av Veran Matić, Serbien, Senad Pećanin, Bosnien-           Hercegovina och Victor Ivančić, Kroatien1999 Kurdo Baksi, Björn Fries och Föräldragruppen i Klippan2000 Bryan Stevenson, Equal Justice Inititative (EJI), USA2001 Fazle Hasan Abed, Bangladesh, grundare av BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committe)2002 Hanan Ashrawi, Palestina2003 Hans Blix, Sverige2004 Ljudmila Aleksejeva, Sergej Kovaljov och Anna Politkovskaja, Ryssland2005 Daw Aung San Suu Kyi, Burma2006 Kofi Annan och Mossaad Mohamed Ali2007 Parvin Ardalan, Iran2008 Dr Denis Mukwege, Demokratiska Republiken Kongo (DRC)2009 Carsten Jensen, Danmark   

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen 1986 för att hedra hans minne. Fonden vill genom stipendier och bidrag stödja fackliga och kulturella utbyten mellan unga människor i olika länder, liksom studier och forskning kring fred och internationell förståelse samt arbete mot rasism och främlingsfientlighet för i första hand ungdomar i Sverige. Fonden kan också ge bidrag till sko­lor och ungdomsorganisationers riksomfattande och lokala initiativ.  

Stockholm den 4 januari 2011FÖR OLOF PALMES MINNESFOND  

Pierre Schori
Ordförande