MR-dagarna, 15-16 november. Swedish Forum for Human Rights.

2004-09-28

DemokratiAkademin har erhållit ett stipendium på
50 000 kronor av Olof Palmes minnesfond för att arrangera MR-dagarna – en mötesplats för forskare, praktiker och allmänhet som är engagerade i frågor kring mänskliga rättigheter.
Huvudarrangörer för MR-dagarna är Demokratiakademien, MR-fonden, THS och UI.