Lisbet Palme

2018-10-18

Det är med stor sorg som Minnesfonden har mottagit beskedet att Lisbet Palme nu stilla har somnat in. Lisbet Palme var barnpsykolog och mycket engagerad i barnrättsfrågor. Hon var i många år verksam i Unicef, och var dessutom ordförande i svenska Unicef-kommittén 1990-1991. Hon har varit engagerad i Minnesfondens arbete, inte minst i Palmepriset där hon ofta varit den som överlämnat priset och hållit tal till pristagaren.

Lisbet Palme, London 1970. Foto: Rolf Adlercreutz

Lisbet Palme, Stockholm januari 2017 Foto: Björn Qvarfordt