KLANDESTINO GRANDE en mötesplats för flyktingrörelsen

2008-12-04

lördagen den 6 december

Nedan följer programmet för dagen. 

 Inledning: 12.00-13.00

  • – Välkomsttal. Samarbete är forumets tema!
  • – Öppningstal. Harmit Atwhal, aktivist, berättar om samarbeten i Storbritannien
  • – Presentation av mötesstrukturen, dagens innehåll och val av samtalspunkter:

Mötesstrukturen. Open space, vad är det?

Open space är inget vanligt möte där fokus ligger på att lyssna till någon som talar utan är en mötesform som koncentrerar sig på öppenhet, delaktighet och aktivitet. Allas röster är därför viktiga. Det handlar om att alla som deltar i mötet också är de som sätter dess agenda och utformar det efter sin egen vilja.

Det finns några hållpunkter, 1) man deltar i diskussionen när man vill och så länge man vill, 2) man hoppar in i diskussionen när man vill, 3) man förflyttar sig fritt i rummet mellan de olika diskussionerna som man vill.

Vi börjar med att välja teman för dagen. Alla de som har en fråga de vill diskutera skriver ner denna på ett A4 och väljer en plats i rummet. Att välja en fråga är öppet för alla, och ett program sätts samman utifrån de förslag som kommer upp. Deltagarna väljer sedan vad de vill diskutera. Personen som kommit med förslaget tar också ansvar för sin fråga och fungerar som en "samtalsledare", inleder samtalet och sammanfattar sedan resultatet inför gruppen. Vill man inte presentera inför gruppen kan man få hjälp med det. Viktigt ändå, väljer du en fråga ansvarar du för den under hela samtalet. Detta innebär inte ett större ansvar än att du blir kvar vid bordet under hela samtalet, denna person är alltså den enda som inte kan förflytta sig fritt mellan de olika samtalen Det kanske är viktigt att understryka att detta inte är en ordförande roll.

Det kan givetvis vara så att ett ämne samlar fler deltagare än ett annat, detta gör ingenting.

Det är också viktigt att de som är med under diskussionsdelen stannar mötet ut så att gruppen hålls ihop.

Fika: 13.00

Samtal: 13.15-14.45

  • – Samtal om hur vi kan samarbeta och vad vi kan göra tillsammans kring de teman som kommer fram, enligt Open Space-modellen.

Avslutning: 15.00-16.00 (16.30)

  • – Varje "samtalsledare" presenterar huvuddragen i de olika diskussionerna.
  • – Avslutande diskussioner och samtal. Hur vill vi ta detta vidare?