Hög tid att bryta isoleringen av Gaza!

2009-03-24

Den långsamma återuppbyggnaden av Gaza har påbörjats. En process som kommer att ta lång tid och kräva mycket arbete. En förutsättning för återuppbyggnaden och fredsprocessen är att isoleringen bryts och en aktiv dialog med alla parter inleds.

Olof Palmes minnesfond stödjer under våren en resa med en delegation bestående av representanter från arbetarrörelsen till Gaza. Efter Israels attacker och den ödeläggelse man lämnat efter sig är det viktigare än någonsin att besöka det ockuperade området. I en tid av politisk, ekonomisk och social isolering av Gazaremsan är initiativ av detta slag mycket angelägna. Avsikten är att planera för kommande samarbete med företrädare för olika politiska grupperingar eftersom politiska samtal mellan européer, Hamas och Fatah har möjligheten att bidra konstruktivt till att isoleringen bryts och samtidigt öka förutsättningarna för en återuppbyggnad av Gaza och en palestinsk försoning. Olof Palmes minnesfond vill på detta sätt bidra till att ockupationen och isoleringen av Gaza upphör. Bara på detta sätt kan en grund för verkliga fredssamtal mellan palestinier och israeler skapas.

För Olof Palmes minnesfond,

Pierre Schori
Ordförande