GÖR PALMEPRAKTIK – I SVERIGE OCH UTLANDET

2012-05-16

Praktiken pågår höstterminen 2012 (augusti 2012 – januari 2013) och görs hos Palmecentret som är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv.

Palmepraktiken finansieras bland annat genom Olof Palmes minnesfond. Fondens syfte är att främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning, stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Två Palmepraktikplatser finns utlysta för höstterminen 2012:

1.      Palmepraktik inriktning internationellt utvecklingssamarbete:

Praktiken är förlagd vid Palmecentrets huvudkontor i Stockholm (cirka tre-fyra månader) samt vid något av Palmecentrets lokalkontor (cirka en-två månader). Palmecentret har lokalkontor i Turkiet, Sydafrika, Palestina, Kosovo, Albanien, Serbien och Bosnien-Hercegovina. Något av lokalkontoren på Balkan eller kontoren i Turkiet kommer att vara aktuellt för denna praktik höstterminen 2012.

I Palmepraktiken inriktning internationellt utvecklingssamarbete ingår att:

–         bistå Palmecentrets handläggare i arbetet med arbetarrörelsens internationella utvecklingssamarbete, bland annat hantering av redovisning och projektdokumentation, samt kontakt med Palmecentrets medlemsorganisationer och utländska samarbetsorganisationer.

–         delta i de strategiska diskussionerna på Palmecentret i samband med Palmecentrets årliga ansökningar, och att vara med och ta fram beslutsunderlag och strategiska dokument för detta.

–         vara med och assistera och planera offentliga arrangemang och informationsarbete i Sverige.

–         delta i förberedande och genomförande av nätverksmöten.

–         skriva en rapport om en aktuell fråga inom det land som utlandspraktiken görs.

–         arrangera ett seminarium om det land där utlandspraktiken sker, och om den rapport som skrivits, och på andra sätt sprida information om rapporten.

2.     Palmepraktik inriktning rapportera om världen:

Praktiken är förlagd vid Palmecentrets huvudkontor och Tvärdrags redaktion i Stockholm. Tvärdrag är SSU:s idépolitiska tidskrift. I Palmepraktiken ingår att göra en utlandsresa för att besöka Palmecentrets internationella utvecklingssamarbeten för att rapportera om det.

I Palmepraktiken inriktning rapportera om världen, ingår att:

–         delta i produktionen av Tvärdrag genom att skriva olika reportage och artiklar till tidskriften.

–         bistå Tvärdrag och Palmecentret med både skriftligt och inspelat material om arbetarrörelsens internationella utvecklingssamarbete, olika länder och arrangemang, och intervjuer med olika personer.

–         vara med och assistera och planera offentliga arrangemang och informationsarbete i Sverige.

Till respektive Palmepraktikplats söker vi dig som:

  • är intresserad av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete i framtiden
  • vill komma till en dynamisk arbetsplats som värdesätter ideellt engagemang, kompetens och kreativitet
  • är nyfiken på hur det är att arbeta med civilsamhällets organisationer, fackförbund och politiska partier
  • gärna har erfarenhet av ideellt arbete i projektform helst med koppling till internationellt utvecklingssamarbete
  • är analytisk och duktig på att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
  • delar arbetarrörelsens värderingar

Det är meriterande om du:

  • tidigare har arbetat med stärkande av det civila samhället, fackligt samhällsarbete och/eller partipolitisk organisering i någon form
  • för inriktning internationellt utvecklingssamarbete: tidigare lett och administrerat projekt
  • för inriktning rapportera om världen: tidigare har skrivit i någon tidning eller har annan erfarenhet av att producera media

Praktiken kan göras som del av högskoleutbildning. Ingen ersättning utgår för praktiken.

Ansökan till praktik inriktning internationellt utvecklingssamarbete skickas till therese.persson@palmecenter.se senast den 1 juni 2012. Frågor besvaras av Fredrik Lindahl, telefon 08- 677 57 54.  

Ansökan till praktik inriktning rapportera om världen skickas till therese.persson@palmecenter.se senast den 1 juni 2012. Frågor besvaras av Laila Naraghi, telefon 08- 677 57 83. 

* * *

Praktiken arrangeras av Olof Palmes Internationella Center (www.palmecenter.se) och Olof Palmes Minnesfond (www.palmefonden.se) i samarbete med Tvärdrag (www.tvardrag.se).