Emerich Roth

2022-01-22

Minnesfonden sörjer att förintelseöverlevaren Emerich Roth är död. Emerich Roth fick tillsammans med Hédi Fried Olof Palmepriset 2017. Motiveringen till priset lyder:

”Olof Palmepriset 2017 tilldelas Hédi Fried och Emerich Roth för oförtröttliga insatser som försvarare av alla människors lika värde samt för ett livslångt och enastående upplysningsarbete mot nazism och rasism, våld och fördomar.
Präglade av den ohyggliga erfarenheten av Förintelsen, har de som många judar och andra överlevare från nazismens utrotningsläger levt ett liv i spänningen mellan ett överväldigande trauma och en stark livsvilja att berätta om sina erfarenheter, för att nya generationer ska kunna undvika humanitetens och demokratins sammanbrott.”

Emerich Roth blev 97 år.